Valikko 

Blogi

Emme saa menettää yhtään nuorta

Loppuelämän kannalta tärkeitä perustaitoja opitaan jo heti opinpolun alussa. Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen ovat aivan keskeisiä taitoja siinä, että peruskoulun jälkeen on mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin ja siitä työelämään. Tämä osaaminen, tiedot ja taidot, kuuluvat jokaiselle lapselle. Meidän on varmistettava, että peruskoulu onnistuu tarjoamaan jokaiselle lapselle hyvät edellytykset jatkaa koulutiellä eteenpäin. Varhainen tuki ja yksilölliset koulutuspolut […]

Julkaistu 12.4.2019 0

Kansallispuistoista elinvoimaa

Metsähallituksen hallinnoimien arvokkaiden luontokohteiden ja kansallispuistojen korjausvelan lyhentämiseksi osoitettiin vuoden 2019 budjetissa yli kolme miljoonaa euroa. Varsinaissuomalaisten arvostaman Kurjenrahkan kansallispuiston ylläpitoon ja kunnostukseen osoitettiin tuosta kokonaisuudesta 200 000 euron lisämääräraha. Kurjenrahka on kansallispuistona hyvin suosittu kohde ja tärkeä virkistysalue varsinaissuomalaisille. Kurjenrahka soveltuu kaikenikäisille kävijöille ja tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia luonnosta ja liikunnasta nauttimiseen. Kansallispuiston ylläpitoon ja kunnostukseen […]

Julkaistu 11.4.2019 0

Yrittäjyys luo hyvinvointia ja työpaikkoja

Työelämä on monella tapaa murroksessa. Yhä useampi työllistää itse itsensä, tekee epäsäännöllistä työtä tai useaa työtä samaan aikaan. Järjestelmämme tulisi tunnistaa paremmin muuttuvat työn muodot ja joustaa siten, että työn vastaanottaminen kannattaa aina. Itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien perusturvaa on parannettava. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen syntymisessä ja siten paremman työllisyysasteen ja talouskasvun saavuttamisessa. […]

Julkaistu 10.4.2019 0

Tasa-arvoa asevelvollisuuteen

Osallistuin tänä keväänä valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Sen myötä olen tullut pohtineeksi paljon asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen tulevaisuutta sekä mahdollisuutta niin sanottuun kansalaispalvelukseen. Kurssimme avajaisissa Puolustusvoimien komentaja Lindberg käytti ison osan puheestaan perustellakseen nykyistä järjestelmää miesten asevelvollisuudesta, jota naisten vapaaehtoinen palvelus täydentää. Itse olen kuitenkin pitänyt koko ikäluokan yhteisiä kutsuntoja hyvänä ajatuksena. Maanpuolustuskurssin aikana näkemykseni vain vahvistui. Koko […]

Julkaistu 9.4.2019 0

Världens bästa djurskyddslag till Finland

Djurskyddslagen, som har varit under beredning under den gångna perioden, kom slutligen aldrig i tid till riksdagens behandling i plenum, eftersom premiärminister Juha Sipilä lämnade in sin regerings avgångsansökan strax före slutet av sin mandatperiod. Man har väntat länge på djurskyddslagsreformen och det har funnits ett tydligt behov för ett förnyande av lagen. Utgångspunkten för förberedelsen av propositionen har utgjorts avden tillgängliga forskningsinformationen och djurens välbefinnande och goda behandling. Syftet var att åstadkomma världens bästa djurskyddslag.   Tyvärr nådde man inte fram till […]

Julkaistu 9.4.2019 0

Tarvitaan kestävää kasvua!

Välillä kuulee sanottavan, että Suomi on niin pieni maa, ettei meidän tekemisellämme ole maailman mittakaavassa väliä. Olen eri mieltä. Globaalissa vertailussa me suomalaiset kulutamme verrattain paljon luonnonvaroja ja aiheutamme päästöjä henkilöä kohden. Suomalaisten osalta ylikulutuspäivä tulee kuukausia aikaisemmin, kuin kansainvälinen keskiarvo. Se tarkoittaa sitä, että me kulutamme moninkertaisen määrän yhteisiä luonnonvaroja moniin muihin tämän maapallon […]

Julkaistu 8.4.2019 0

Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

Harrastusten positiivinen vaikutus esimerkiksi oppimiseen, sosiaalisten taitojen vahvistumiseen, elämänhallintaan ja itsetuntoon on laajasti tunnistettu. Esimerkiksi liikunnalla lisätään vielä terveitä elinvuosia ja vähennetään riskiä sairastua elintapasairauksiin. Kuitenkin vain viidennes suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Erityisesti lasten ja nuorten liian vähäinen liikunta on huolestuttava kehityssuunta. Meidän on varmistettava, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus liikuntaan ja […]

Julkaistu 7.4.2019 0

Tunnin juna on päätös kasvun puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan

Nopeiden raideyhteyksien edistäminen on yksi seuraavan hallituskauden tärkeimmistä tulevaisuusteoista, sillä ratahankkeet ovat avainasemassa sekä Suomen kilpailukyvyn parantamisessa, että liikenteen päästöttömyyden edistämisessä Nopeampien raideyhteyksien kehittäminen on keskeisessä roolissa työllisyyden ja kasvun edistämisessä. Niiden myötä työssäkäyntialue laajenee ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet paranevat. Kokoomus on esittänyt, että raideliikennettä kehitetään määrätietoisesti siten, että keskeisten kaupunkien välisessä liikenteessä juna on ajallisesti […]

Julkaistu 6.4.2019 0

Lähisuhdeväkivalta on kitkettävä

Liian moni nainen Suomessa on joutunut kokemaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Euroopan perusoikeusviraston vuonna 2014 julkaiseman selvityksen mukaan noin kolmannes suomalaisista naisista on joutunut entisen tai nykyisen kumppaninsa fyysisen ja/tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Suomi onkin saanut lukuisia huomautuksia siitä, että toimet naisten kohtaamaan lähisuhdeväkivaltaan liittyen ovat olleet riittämättömiä. Kodin […]

Julkaistu 5.4.2019 0

Suomeen maailman paras eläinsuojelulaki

Kuluneen kauden aikana valmisteltu eläinsuojelulaki ei lopulta ehtinyt eduskunnan suuren salin päätettäväksi, kun pääministeri Juha Sipilä erotutti oman hallituksensa vain hieman ennen hallituskauden päättymistä. Eläinsuojelulain uudistusta on odotettu jo pitkään ja lain uusimiselle on päivänselvä tarve. Valmistelun lähtökohdaksi lakiesityksessä oli nostettu hienosti muun muassa saatavilla oleva tieteellinen tieto sekä eläinten hyvinvointi ja hyvä kohtelu. Tavoitteena […]

Julkaistu 4.4.2019 0