Valikko 

Blogi

Kestävää kalapolitiikkaa

Viime viikkoina kalapolitiikasta on jälleen käyty ajankohtaista keskustelua etenkin kalastuskiintiöihin ja kalakantoihin liittyen. Perjantaina 12.10. eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitys Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta. Maanantaina 15.10. Luxemburgissa kokoontui EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päättämään Itämeren kalastuskiintiöistä tulevalle vuodelle. Kalakantojen huolestuttava tilanne vaatii sekä kansallisia toimenpiteitä että kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi EU:n tasolla. Kalakantojen elinvoimaisuuteen vaikuttavat monet […]

Julkaistu 18.10.2018 0

Hållbar fiskpolitik

Under de senaste veckorna har det igen förts en aktuell diskussion om fiskpolitiken – särskilt, vad fiskekvoter och fiskbestånd beträffar. På fiskbeståndens livskraft inverkar flera faktorer. Fiskpolitiken står i en fast förbindelse även med till exempel klimatförändringen och vattendragsskyddet. Klimatförändringen förutspås att förvärra för sin del vattendragens övergödning ochsåledes försvaga fiskbestånden vidare. Fiskbeståndens oroväckande situation kräver både nationella åtgärder och internationellt samarbete till exempel på EU-nivån. Tjuvfiske i Östersjön hotar särskilt östersjölaxen. Tjuvfisket har faktiskt varit starkt framme i internationella diskussioner särskilt av Finlands initiativ. På måndagen skall EU-länderna komma […]

Julkaistu 18.10.2018 0

Asunnottomuuden poistamiseksi on tehtävä monialaista työtä

Tänään vietetään kansainvälisesti YK:n köyhyyden poistamisen päivää ja Suomessa asunnottomien yötä. Asunnottomuuteen on yleensä monta syytä ja asunnottomuutta on erilaista. Yhtä kaikki jokaisella tulisi olla oikeus asuntoon. Asunnottomuuden takana on yleensä moninaisia syitä. Asunnottomuutta on myös erilaista. Suomessa valtaosa asunnottomista majoittuu sukulaisten tai tuttujen luona. Liian moni kuitenkin on riippuvainen hätämajoitusjärjestelyistä tai jopa viettää yönsä […]

Julkaistu 17.10.2018 0

Mikä Suomen luontoa vaivaa

  Elinympäristömme heikkenee huolestuttavaa tahtia. Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ei ole vielä herättänyt yhtä suurta huolta kuin ilmastonmuutos, vaikka itse asiassa kyseessä on vähintäänkin yhtä kriittinen kysymys. Tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 2020 mennessä. Tähän mennessä tehdyillä toimenpiteillä on saavutettu yksittäisiä edistysaskeleita, mutta köyhtyminen jatkuu edelleen. Kaiken taustalla on se, miten käytämme resurssejamme. Kun […]

Julkaistu 3.10.2018 0

Laki eläinten hyvinvoinnista eduskuntaan

  Eilen käytiin lähetekeskustelu uudesta eläinsuojelulaista. Lakiesitystä on odotettu jo kauan, sillä lain uusimiselle on ollut selkeä tarve. Valmistelua on tehty pitkään. Valmistelun lähtökohdaksi nostettiin muun muassa saatavilla oleva tieteellinen tieto sekä eläinten hyvinvointi ja hyvä kohtelu. Tavoitteen oli tehdä maailman paras eläinlaki. Valitettavasti tästä tavoitteesta taidetaan jäädä. Esityksen lähtiessä lausuntokierrokselle toivoin lopulliseen esitykseen kunnianhimon […]

Julkaistu 3.10.2018 0

Vapaus päättää omasta kehostaan

Puhe naisten oikeuksien puolesta järjestetyssä mielenilmauksessa kansainvälisenä turvallisen abortin päivänä 28.9.2018. Naisilla ja tytöillä on oltava itsemääräämisoikeus koskien kehoaan ja kohtaloaan. Tämä on paitsi oma selkeä mielipiteeni, myös Suomen ulko- ja kehityspolitiikan keskeinen prioriteetti ja painopiste. Tasa-arvon, naisten ja tyttöjen oikeuksien ja esimerkiksi seksuaaliterveyden puolestapuhujia on maailmassa liian vähän ja siksi Suomen tekemä työ on […]

Julkaistu 29.9.2018 0

Tekijänoikeuskorvausten verouudistus tukee luovien alojen kasvua

Olen iloinen siitä, että hallitus jatkaa kulttuurialan uudistusten linjaa toteuttamalla tekijänoikeuskorvauksia koskevan verouudistuksen. Tekijänoikeuksien kautta taiteentekijät saavat korvausta immateriaalioikeuksiensa hyödyntämisestä. Artistit myös musiikin parissa ovat yhä useammin yrittäjiä. Musiikkialan yrittäjiä ei kuitenkaan ole kohdeltu verotuksessa yhdenvertaisesti muiden yrittäjien kanssa. Musiikkialalla artisteilla itsellään on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten kappaleet menestyvät ja miten niitä nostetaan […]

Julkaistu 28.9.2018 0

Mindre eutrofiering med hållbara lösningar

Sommarens exceptionellt varma väder ledde till riklig algblomning i insjöar och hav. Därför har tillståndet i vattendragen på senaste tiden varit ständigt på tapeten, och därför gav regeringens budgetmangling äntligen lättnad i Östersjöns tillstånd. Under budgetmanglingen i augusti beslutade regeringen effektivera skyddet för Östersjön och insjöarna genom att för ändamålet anvisa 45 miljoner euro i tilläggsfinansiering åren2019–2021. Regeringens beslut bidrar till att främja återvinning av […]

Julkaistu 14.9.2018 0

Kilpailukieltosopimusten käyttöä on tiukennettava – selvitykset tukevat nopeita toimia

  Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä on julkaissut 6.9. selvityksen kilpailukieltosopimusten rajoittamisesta ja penää siinä nopeita toimia. Selvityksen on tilannut Akava. (Aiheesta uutisoi 6.9. HS.) Olen pitänyt aktiivisesti esillä tarvetta rajata työmarkkinoita jäykistävien kilpailukieltosopimusten käyttöä. Jätin viime marraskuussa asiasta lakialoitteen (LA 90/2017 vp). Sen jälkeen myös ministeri Lindströmin asettama selvitysmies Ahtelan selvitys esitti muutoksia kilpailukieltosopimuksiin. Lakimuutoksessani ehdotetaan työnantajalle […]

Julkaistu 6.9.2018 0

Itämerelle ansaittua huomiota

Itämeri –kysymykset ovat työllistäneet minua paljon muutaman viimeisen viikon aikana. Olen ollut tiiviisti mukana valmistelemassa Kokoomuksen viime viikolla Oulun kesäkokouksessa julkistamaa keskustelunavausta ympäristöpolitiikasta. Vapaus tarvitsee vastuuta -keskustelunavaus ympäristöpolitiikasta rakentuu kolmen vastuun ympärille: vastuu vesistöistä, vastuu ilmastosta ja vastuu luonnon monimuotoisuudesta. Vastuiden toteuttamiseksi työpaperissa esitetään konkreettisia tavoitteita. Yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on vähentää huomattavasti vesistöjen maataloudesta aiheutuvaa […]

Julkaistu 29.8.2018 0