Valikko 

Blogi

Skolvåldet måste stoppas

Julkaistu 15.1.2024

Det finska skolsystemet är bland de bästa i världen. Tyvärr är skoldagen inte säker för alla. Mobbning och regelrätt våld är fortfarande förbluffande vanligt i våra skolor. Alltför många är rädda i skolan – och till och med en incident är för mycket.

De senaste dagarna har vi återigen fått läsa hemska exempel på våld i skolorna. Upplevelserna måste tas på absolut största allvar. Det är allas rättighet att kunna gå till skolan i säkerhet. I ett civiliserat land bör det vara möjligt att förebygga psykiskt och fysiskt våld mot barn och unga i förväg och tidigt ingripande bör vara möjligt. Med sociala medier har formerna för mobbning blivit mer varierade, vilket kräver nya sätt att förebygga och ingripa.

Redan de ord man använder har betydelse. Mobbning i skolan är ett vagt och oprecist begrepp. Trots många program under årens lopp har mobbningen inte kunnat kontrolleras. Rättare sagt i många fall handlar det faktiskt om våld. Det är viktigt att kalla saker vid deras rätta namn: när det gäller misshandel talas det om skolvåld.

Vi skulle inte tala om mobbning, om en vuxen blev misshandlad under arbetsdagen eller om en vuxen var rädd för att gå till jobbet på grund av hot om psykiskt eller fysiskt våld. Enligt strafflagen är tillfogande av smärta, fysiskt våld eller psykiskt, verbalt våld med avsikt att skada en annan person, misshandel. Försök till misshandel är också ett straffbart brott.

Olagliga handlingar ska anmälas och de ska också få konsekvenser. Regeringsprogrammet innehåller en särskild formulering om detta. I regeringsprogrammet fastställs också att det rättsliga skyddet för brottsoffer och möjligheten för dem att fortsätta i sin egen skola, kommer att stärkas.

Alla bör ha rätt att gå i skola i en säker miljö och att gå till skolan i lugn och ro utan rädsla och ångest.

Den upplevda otryggheten i skolan kan lätt påverka även fritidsaktiviteterna, så att barnet vill avstå till exempel från fritidsintressen. Negativa upplevelser ger långvariga ärr.

Skolvåldet måste stoppas och det måste vara vår gemensamma sak.