Valikko 

Blogi

Kouluväkivalta on saatava loppumaan

Julkaistu 15.1.2024

Suomalainen koulujärjestelmä kuuluu maailman parhaiden joukkoon. Valitettavasti koulupäivien arki ei kuitenkaan ole kaikille turvallinen. Koulukiusaaminen ja suoranainen väkivalta ovat edelleen pysäyttävän yleisiä ilmiöitä kouluissamme. Liian moni joutuu pelkäämään koulussa – ja yksikin tapaus on liikaa.

Viime päivinä olemme jälleen joutuneet lukemaan karmivia esimerkkejä kouluissa tapahtuvasta väkivallasta. Kokemuksiin on suhtauduttava ehdottoman vakavasti. On jokaisen oikeus voida käydä koulua turvallisin mielin. Sivistysvaltiossa lapsiin ja nuoriin kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta tulisi voida estää jo ennalta ja ilmeneviin tapauksiin puuttua varhaisessa vaiheessa. Sosiaalisen median myötä kiusaamisen muodot ovat moninaistuneet, mikä edellyttää uusia tapoja ehkäistä ja puuttua.

Jo käytettävillä sanoilla on merkitystä. Koulukiusaaminen on terminä epämääräinen ja lepsu. Kiusaamista ei lukuisista ohjelmista huolimatta vuosienkaan saatossa ole saatu kuriin. Oikeammin kyseessä onkin monissa tapauksissa väkivalta. On tärkeää, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä: kun kysymyksessä on pahoinpitely, puhutaan kouluväkivallasta.

Emme puhuisi kiusaamisesta, jos aikuinen pahoinpideltäisiin työpäivän aikana tai jos aikuinen joutuisi pelkäämään töihin menoa henkisen tai fyysisen väkivallan uhkan vuoksi. Rikoslain mukaan kivun aiheuttaminen, ruumiillinen väkivalta tai henkinen, sanallinen väkivalta toisen vahingoittamistarkoituksessa on pahoinpitely. Myös pahoinpitelyn yritys on rangaistava teko.

Lainvastaisista teoista kuuluu tehdä rikosilmoitus ja sillä tulisi olla myös seurauksia. Hallitusohjelmasta löytyy tästä konkreettinen kirjaus. Hallitusohjelmassa linjataan lisäksi, että uhrien oikeusturvaa ja mahdollisuutta jatkaa omassa koulussaan vahvistetaan.

Jokaisella tulee olla oikeus käydä koulua turvallisessa ympäristössä sekä kulkea kouluun rauhassa ilman pelkoa ja ahdistusta. Koulussa koettu turvattomuus vaikuttaa helposti myös vapaa-ajan toimintaan, jolloin lapsi saattaa jättäytyä pois myös esimerkiksi harrastuksista. Negatiiviset kokemukset jättävät pitkät jäljet. Kouluväkivalta on saatava loppumaan ja sen on oltava yhteinen asiamme.