Valikko 

Blogi

Kiertotalous otettava ratkaisuksi vesistöjen suojeluun

  Olen tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen ravinteiden talteenotosta vesistöjen suojelemiseksi. HELCOM:in vuonna 2017 julkaiseman Itämeren tilaa kuvaavan tutkimustiedon perusteella vahvistuu käsityksemme siitä, että kansainvälisessä yhteistyössä asetettuja tavoitteita Itämeren paremman tilan saavuttamiseksi ei ole saatu toteutettua riittävissä määrin. Raportin mukaan ravinteiden pääsyä Itämereen on saatu vähennettyä. Typen pääsy on vähentynyt 13 prosentilla ja fosforin pääsy 19 […]

Julkaistu 29.3.2018 0

Turun keskustavisiosta kestävään kaupunkikehitykseen

  Turun kaupunki lähestyy kunnioitettavaa 800 vuoden ikää. Vuonna 2029 juhlittavaa merkkipäivää silmällä pitäen Turussa on valmisteltu jo useamman vuoden ajan tulevaisuuteen katsovaa visiotyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa Turun kaupungin asemaa ”uudistuvana eurooppalaisena yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä”. Vuonna 2014 Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian, joka linjaa kaupungin keskeiset toiminnalliset päämäärät […]

Julkaistu 29.3.2018 0

METSO-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan suunnitelmallisuutta

  Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, METSO, pyrkii pysäyttämään metsien monimuotoisuuden heikkenemisen. METSO-ohjelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen ja sitä toteuttavat ELY-keskukset, Suomen metsäkeskus sekä Metsähallitus yhteistyössä metsänomistajien kanssa.   METSO-ohjelman tarkoituksena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelma yhdistää erityisellä tavalla metsien suojelun ja talouskäytön vapaaehtoisuuteen perustuen. METSO-ohjelman avulla on […]

Julkaistu 28.3.2018 0

Stadsvision hjälper politiker att se längre

Åbo stad närmar sig vördnadsvärda 800 år. Med märkesdagen som firas 2029 i åtanke har man i Åbo redan i flera års tid förberett det framåtblickande visionsarbetet, vars mål är att stärka Åbo stads ställning som ”en europeisk universitets- och kulturstad som förnyar sig och där det är bra att leva och lyckas tillsammans”. År […]

Julkaistu 22.3.2018 0

Kulttuurin arvo säilytettävä muuttuvassa toimintaympäristössä

Tänään 7.3. eduskunnassa käytiin ajankohtaiskeskustelu suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä. Kulttuuripalveluiden toimintaympäristö on tosiaan muutoksessa. Väestö monimuotoistuu ja kuluttajien vapaa-ajasta myös kilpaillaan yhä enemmän nettitelevision, sosiaalisen median ja pelisovellusten aikakaudella. Laajasta tarjonnasta valitaan palveluita, joilta odotetaan kokonaisvaltaisuutta ja elämyksellisyyttä. Oheispalveluita, kuten ravintolapalveluita tai asiakkaalle räätälöityjä kokonaisuuksia. Myös markkinoinnin ja viestinnän osaaminen punnitaan siinä, […]

Julkaistu 7.3.2018 0

Nyt kaivataan selkärankaa Itämeren pelastamiseksi

Itämeren alueen maiden johtoa kokoontuu tänään 6.3. Brysseliin HELCOM -tapaamiseen, jossa EU ja Itämerivaltiot käyvät yhdessä keskustelua Itämeren tilasta. Tapaamisen tarkoituksena on arvioida Itämeren paremman tilan saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden etenemistä. HELCOMIN työtä ohjaava Baltic Sea Action Plan (BSAP) on Euroopan Unionin ja Itämeren rannikkovaltioiden yhdessä vuonna 2007 hyväksymä toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteena on Itämeren hyvän tilan saavuttaminen […]

Julkaistu 6.3.2018 0

Mikä ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa mättää?

Puhe Allianssin järjestämässä sukupolvipolitiikan tilaisuudessa 1.3.2018   Ilmastonmuutoksesta ja maapallon resurssien loppumisesta tiedämme jo paljon, mutta missä on vika, kun mitään ei tapahdu? Ilmastonmuutoksesta julkaistujen tutkimusten ja raporttien keskeinen viesti on se, että emme tee yksinkertaisesti riittävästi. Tekojen aika olisi nyt viimeistään käsillä. Tämä on oikeastaan tiedostettu jo pitkään, mutta samaan aikaan kansallisen ilmastopaneelimme viesti […]

Julkaistu 2.3.2018 0

Urheilupuisto on keidas keskellä kaupunkia

Viime viikolla Turun Sanomista osui silmääni kirjoitus, jossa kerrottiin Turun kaupungin harkitsevan Wäinö Aaltosen museon takana olevan tontin myymistä. Samaisesta tontista on oltu kiinnostuneita aikaisemminkin ja erilaisia epävirallisia esityksiä sen käytöstä on vuosien varrella kuultu. Varsin ymmärrettävää, sillä tonttihan sijaitsee hienolla paikalla Aurajokirannassa, lähellä keskustan palveluita, mutta silti täysin puistomaiseman ympäröimänä. Wäinö Aaltosen museo, Samppalinnan […]

Julkaistu 26.2.2018 0

Perhevapaauudistus on välttämätön

Hallituksen perhevapaauudistus kariutui yllättäen perheministeri Annika Saarikon ilmoitettua yksipuolisesti kaatavansa uudistuksen. Jatkovalmiuksia ei löytynyt, vaikka asiaa käsiteltiin Saarikon ilmoituksen jälkeen vielä hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken. Ratkaisu on iso pettymys, sillä perhevapaauudistuksen tarpeesta on vallinnut laaja yhteisymmärrys. Sitä kannattavat suurin osa eduskuntapuolueista, kaikki työmarkkinajärjestöt ja suuri joukko kansalaisjärjestöjä. Suomessa pienten lasten äitien työllisyysaste on muihin Pohjoismaihin verrattuna […]

Julkaistu 18.2.2018 0

Äitiyslain hyväksyminen parantaa lasten oikeusturvaa

Kokoomusedustajat: Äitiyslain hyväksyminen parantaa lasten oikeusturvaa Eduskunnan lakivaliokunta sai tänään perjantaina valmiiksi mietintönsä äitiyslaista. Äitiyslaki mahdollistaa kahden naisen perheelle oikeuden tunnustaa molempien osapuolten vanhemmuus jo ennen lapsen syntymää tapahtuvan neuvolakäynnin yhteydessä. Taustalla on kansalaisaloite äitiyslaista, jota lakivaliokunta puoltaa hyväksyttäväksi. Asia tulee eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi ensi viikolla. Kokoomuksen kansanedustajat Kari Tolvanen ja Saara-Sofia Sirén ovat tyytyväisiä […]

Julkaistu 16.2.2018 1