Valikko 

Blogi

Havaintoja eurovaalituloksesta

1. Äänestysprosentti on huolestuttavan alhainen. Miksi vain 42 % suomalaisista antoi äänensä näissä tärkeissä vaaleissa? Äänestysprosentti jopa laski viime eurovaaleista. 2. Kokoomus on suurin. Olemme voittaneet kaikki vaalit vuodesta 2017 eteenpäin puheenjohtaja Orpon johdolla. Kokoomus on eurooppapolitiikassaan uskottava, ja ehdokaslistamme oli vahva. Lisäpaikka oli ansaittu. 3. Vaalien pääteema oli turvallisuus. Tämä näkyi myös kokoomuslaisten ehdokkaiden […]

Julkaistu 13.6.2024 0

Hallitus lisää metsien suojelua

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät suojellaan. Olin itse neuvottelemassa tätä osiota hallitusohjelmasta, ja pidän kirjausta luonnon kannalta yhtenä tärkeimmistä. Hallitus kantaa huolta Suomen luonnon tilan heikentymisestä. Yli kolme neljästä metsäluontotyypistä on uhanalaisia. Metsät ovatkin keskiössä luontokadon pysäyttämisessä, sillä iso osa eliölajeista ja uhanalaisiksi […]

Julkaistu 11.6.2024 0

Hallitus vahvistaa osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työelämään

Petteri Orpon hallituksen linja on työn linja. Tavoitteinamme on saada 100 000 uutta työllistä hallituskauden aikana ja saavuttaa 80 prosentin työllisyysaste vuoteen 2031 mennessä. Heikommassa asemassa olevia voidaan tukea vain, jos jokainen työikäinen ja työkykyinen käy töissä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus parantaa toimeentuloaan ja elintasoaan osallistumalla työmarkkinoille. Siksi hallitus tekee lukuisia toimia, jotka edistävät myös osatyökykyisten työllistymistä.  Toteutamme […]

Julkaistu 10.6.2024 0

Tuetaan suomalaisten talousosaamista ja omistamisen kulttuuria

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on parantaa kaikkien suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia. Osana sitä on tärkeää edistää suomalaisten ymmärrystä säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuuksista sekä riskeistä.  Hallituksen tavoitteena on toteuttaa talousosaamisen kansallinen hanke, joka tähtää siihen, että suomalaiset olisivat maailman talousosaavin kansa. Taloustaitojen opetusta on tarkoitus vahvistaa kaikilla koulutusasteilla. Oman talouden hallinta ja pitkäjänteisyys tuovat sekä turvaa […]

Julkaistu 31.5.2024 0

Vi stödjer finländarnas ekonomiska kunnande och en kultur där ägande uppmuntras

Målet för statsminister Petteri Orpos regering är att förbättra möjligheterna till förmögenhet för alla finländare. Som ett led i detta är det viktigt att främja finländarnas förståelse för möjligheterna och riskerna med att spara och investera. Regeringens mål är att genomföra ett nationellt projekt om ekonomiskt kunnande, som syftar till att göra finländarna till den ekonomiskt mest […]

Julkaistu 31.5.2024 0

Helsingin sopimuksesta 50 vuotta – Suomi voisi jälleen olla aloitteellinen ja pelastaa Itämeren, tällä kertaa EU-rahoituksella

Ted Apterin ja Saara-Sofia Sirénin yhteinen mielipidekirjoitus Itämeri on maailman toiseksi suurin murtovesiallas ja sen valuma-alueella asuu 85 miljoonaa ihmistä. Silti sitä ei Euroopassa vieläkään huomioida riittävästi. Itämeren suojelustrategiaa on viimeksi suuremmin uudistettu vuonna 1992 ja viimeisin EU-strategiakin on vuodelta 2009.Itämeren suojelu alkoi vuonna 1972 Suomen aloitteesta järjestetyllä kongressilla, jonka lopputuloksena suojelusopimus allekirjoitettiin Helsingissä vuonna […]

Julkaistu 29.5.2024 0

Äänestä Euroopan parlamenttivaaleissa!

Euroopan unioni on Suomen tärkein taloudellinen ja poliittinen viitekehys sekä arvoyhteisö. Suomen lainsäädännöstä jo yli puolet tulee EU:sta. Maailman myllerrysten keskellä pienelle Suomelle EU:n vahvuus ja toimijuus on ensisijaisen tärkeää. Työtä demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltioperiaatteen puolesta tarvitaan joka päivä. Sillä on siis valtava merkitys, ketkä tekevät päätöksiä Euroopan parlamentissa. Kesäkuun alussa järjestettävissä eurovaaleissa valitaan Suomesta […]

Julkaistu 29.5.2024 0

Demokratian vahvistaminen edellyttää puolueiden yhteistyötä

Demokratia on yhteiskuntamme perusarvo, jota on jatkuvasti vaalittava. Sitä ei voida pitää itsestäänselvyytenä missään. Kestävä päätöksenteko edellyttää ennen kaikkea faktapohjaisuutta ja puolueiden yhteistyötä. Sen sijaan tarpeettoman vastakkainasettelun ja mielipiteiden kärjistymisen voidaan nähdä uhkaavan demokratiaa. Poliittinen keskustelukulttuuri on ympäri maailmaa valitettavan kärjistynyttä. Etenkin sosiaalisessa mediassa keskustelut voimistuvat kiivaiksi, kun kärkkäimmät kommentit saavat eniten näkyvyyttä. Kärjistynyt ja […]

Julkaistu 17.5.2024 0

Hallitus parantaa työmarkkinoiden työrauhaa

Johtamani eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on tänä keväänä käsitellyt hallituksen esitystä työrauhaa koskien. Työrauhaesitys on yksi osa hallituksen työmarkkinareformeja. Tavoitteena on edistää kilpailukykyä ja tuottavuutta. Suomi tarvitsee kasvua, ja kasvu taas edellyttää vakaata toimintaympäristöä ja houkuttelevaa investointiympäristöä. Näitä edellytyksiä heikentävät kuitenkin työrauhahäiriöt. On tärkeä ymmärtää, että hallituksen uudistukset eivät rajoita perustuslain turvaamaa, vahvaa lakko-oikeutta. Hallitus ei […]

Julkaistu 26.4.2024 0

TET-harjoittelijan kirjoitus Israelin tilanteesta

Kävin lounaalla TET-harjoittelussa toimistollani olleen Leon kanssa ja kävi ilmi, että hän on kiinnostunut ulkopolitiikasta. Harjoittelujaksollaan hän saikin tehtäväkseen kirjoittaa pohdintaa itse valitsemastaan The Economist -lehden artikkelista. Hänen kirjoituksensa on alla. Kiitos Leo! ”Israelin sotajohto on asettanut isot tavoitteet puolustusvoimilleen, mutta niistä näytetään jääneen jälkeen. The Economistin julkaisema artikkeli “The short-sighted Israeli army” on julkaistu […]

Julkaistu 26.4.2024 0