Valikko 

Blogi

Yhdysvaltain voimistuva polarisaatio huolettaa – poliittisella väkivallalla ei ole sijaa demokratiassa

Yhdysvaltain presidentinvaaliehdokas ja entinen presidentti Donald Trump joutui vaalitilaisuudessaan salamurhayrityksen kohteeksi. Tämä on järkyttävä esimerkki poliittisesta väkivallasta. Tapahtuma toivottavasti viimeistään havahduttaa meidät kaikki voimistuvan vastakkainasettelun vaarallisuudelle. Voimme itse kukin vaikuttaa siihen, minkälaista ilmapiiriä omalla toiminnallamme luomme ympärillemme. Polarisaatiota ja vihaa voimistava retoriikka on omiaan luomaan alustaa poliittisen väkivallan synnylle. Sanat luovat todellisuutta, ja matka sanoista tekoihin […]

Julkaistu 18.7.2024 0

Den ökande polariseringen av USA är oroande – politiskt våld har ingen plats i demokratin

Republikanernas presidentkandidat, USA:s tidigare president Donald Trump blev utsatt för ett lönnmordsförsök vid ett kampanjmöte. Detta är ett chockerande exempel på politiskt våld. Händelsen kommer förhoppningsvis att uppmärksamma oss alla på faran för en intensifierad konfrontation. Var och en av oss kan påverka den typ av atmosfär vi skapar omkring oss med våra egna ageranden. Retorik som […]

Julkaistu 18.7.2024 0

Rajalaissa kysymys on turvallisuudesta

Eduskunta on tällä viikolla koolla käsittelemässä rajaturvallisuuslakia eli lakia väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Esitys on herättänyt paljon julkista keskustelua. Muutama pointti: 1. Rajaturvallisuuslaissa kysymys on nimenomaan turvallisuudesta. Laki lisäisi toimivaltuuksia tilanteissa, joissa vieras valtio pyrkii painostamaan Suomea ihmisiä hyväksikäyttämällä. Kysymys on siis Venäjän hybridivaikuttamisen torjumisesta ja siihen varautumisesta.  2. Turvallisuusviranomaiset puoltavat lakia. Esimerkiksi Rajavartiolaitos on katsonut, […]

Julkaistu 9.7.2024 0

Soteri-rekisterin ruuhka estää sote-ammattilaisia harjoittamasta elinkeinoaan

Toimin Eduskunnan Yrittäjyysryhmän puheenjohtajana, ja viime kokouksessamme ryhmä päätti laatia yhteisen kirjallisen kysymyksen vastuuministerille Soteri-rekisterin ruuhkasta. Valviran ylläpitämä palveluntuottajarekisteri Soteri on siis huomattavan ruuhkautunut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää rekisteröintiä, ja esimerkiksi yksinyrittäjien on odotettava myönteistä rekisteröintipäätöstä ennen toimintansa aloitusta, vaikka heillä on voimassa oleva ammattihenkilöoikeus. Käsittelyaika on venynyt jopa useisiin kuukausiin. Ei ole tarkoituksenmukaista, […]

Julkaistu 4.7.2024 0

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous Strasbourgissa

Osallistuin kesäkuun lopulla Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen PACE:n (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) täysistuntoon Strasbourgissa. Minulla on kunnia toimia Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Yleisistunnon lisäksi Euroopan neuvostossa tehdään työtä komiteoissa, hieman vastaavasti kuin Eduskunnassa työskennellään valiokunnissa. Komitea, jossa olen jäsenenä, on nimeltään Committee on Legal Affairs and Human Rights. Sen tavoitteena on […]

Julkaistu 1.7.2024 0

Navigating the Path to Happiness: Exploring Resilience and Responsibility in Europe

Key note -speech at JCI European Senate 55th Anniversary seminar The 14th of June 2024, Oulu Cathedral Dear friends, distinguished audience, Congratulations to European Senate on its 55th anniversary! It is an honour to stand before you today. It is wonderful to talk about a universally cherished topic: happiness. What could be more important and […]

Julkaistu 17.6.2024 0

Havaintoja eurovaalituloksesta

1. Äänestysprosentti on huolestuttavan alhainen. Miksi vain 42 % suomalaisista antoi äänensä näissä tärkeissä vaaleissa? Äänestysprosentti jopa laski viime eurovaaleista. 2. Kokoomus on suurin. Olemme voittaneet kaikki vaalit vuodesta 2017 eteenpäin puheenjohtaja Orpon johdolla. Kokoomus on eurooppapolitiikassaan uskottava, ja ehdokaslistamme oli vahva. Lisäpaikka oli ansaittu. 3. Vaalien pääteema oli turvallisuus. Tämä näkyi myös kokoomuslaisten ehdokkaiden […]

Julkaistu 13.6.2024 0

Hallitus lisää metsien suojelua

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät suojellaan. Olin itse neuvottelemassa tätä osiota hallitusohjelmasta, ja pidän kirjausta luonnon kannalta yhtenä tärkeimmistä. Hallitus kantaa huolta Suomen luonnon tilan heikentymisestä. Yli kolme neljästä metsäluontotyypistä on uhanalaisia. Metsät ovatkin keskiössä luontokadon pysäyttämisessä, sillä iso osa eliölajeista ja uhanalaisiksi […]

Julkaistu 11.6.2024 0

Hallitus vahvistaa osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työelämään

Petteri Orpon hallituksen linja on työn linja. Tavoitteinamme on saada 100 000 uutta työllistä hallituskauden aikana ja saavuttaa 80 prosentin työllisyysaste vuoteen 2031 mennessä. Heikommassa asemassa olevia voidaan tukea vain, jos jokainen työikäinen ja työkykyinen käy töissä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus parantaa toimeentuloaan ja elintasoaan osallistumalla työmarkkinoille. Siksi hallitus tekee lukuisia toimia, jotka edistävät myös osatyökykyisten työllistymistä.  Toteutamme […]

Julkaistu 10.6.2024 0

Tuetaan suomalaisten talousosaamista ja omistamisen kulttuuria

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on parantaa kaikkien suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia. Osana sitä on tärkeää edistää suomalaisten ymmärrystä säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuuksista sekä riskeistä.  Hallituksen tavoitteena on toteuttaa talousosaamisen kansallinen hanke, joka tähtää siihen, että suomalaiset olisivat maailman talousosaavin kansa. Taloustaitojen opetusta on tarkoitus vahvistaa kaikilla koulutusasteilla. Oman talouden hallinta ja pitkäjänteisyys tuovat sekä turvaa […]

Julkaistu 31.5.2024 0