Valikko 

Blogi

Demokratiaa on vahvistettava joka päivä

Julkaistu 15.1.2024

Länsimaisessa hyvinvointivaltiossa on hyvin saattanut erehtyä pitämään demokraattista yhteiskuntajärjestelmää itsestäänselvyytenä. Valitettavasti demokratia kuitenkin on vaikeuksissa. Autoritaariset hallinnot ovat enemmistössä ja vahvistuvat samaan aikaan kuin demokratian perustuksia koetellaan eri puolilla maailmaa.

Demokratian määritelmissä ja mittaustavoissa on eroja, mutta kansainvälisten raporttien perusteella ei ole liioiteltua puhua demokratian kriisistä. Valtioita, jotka liikkuvat autoriaarisempaan suuntaan on yli puolet suurempi määrä kuin valtioita, jotka liikkuvat demokraattisempaan suuntaan. Liberaalit demokratiat ovat vähemmistössä. Samaan aikaan kuin vapaissa maissa demokratiaa haastetaan, autoriaarisissa maissa sorto vahvistuu. 

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Se edellyttää perusoikeuksia, vapaita vaaleja, vapaata mediaa, vahvoja oikeusvaltion instituutioita ja kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia. Toisia kunnioittava dialogi sekä valmius yhteistyöhön ja uudistumiseen kehittävät demokratiaa. Mielipiteiden kärjistyminen sekä yhteisen faktapohjan puuttuminen sen sijaan heikentävät demokratiaa. 

Demokratia on Suomessakin vielä nuori. Voi perustellusti pohtia, olimmeko vielä suomettumisen vuosikymmeninä liberaali demokratia, vapaa länsimaa. 

Tänä päivänä Suomella on toimiva monipuoluejärjestelmä ja vahva edustuksellinen demokratia. Olemme kiistatta osa läntisiä demokratioita. Silti demokratian perusteita nakertavat kehityskulut eivät ole täysin vieraita meilläkään. Esimerkiksi vihapuhe ja häirintä on tunnistettu suomalaista demokratiaa haastavina ilmiöinä. Demokratiaa tulisi jatkuvasti kehittää, mutta Suomessa demokratian tila on käytännössä junnannut paikallaan jo pidempään. 

Poliittisen järjestelmämme perusajatuksena on sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. On huolestuttavaa, jos politiikassa jatkuvasti keskitytään enemmän erottaviin kuin yhdistäviin tekijöihin. Jokainen luo osaltaan teoillaan ja puheillaan kasvualustaa kehityssuunnille: joko demokratiaa vahvistaville tai sitä heikentäville.