Valikko 

Kort på svenska

Välkommen till min webbsajt!

Jag är en 32-årig riksdagsledamot och sitter för tredje mandatperioden i Åbo stadsfullmäktige. Dessutom fungerar jag som ordförande för Samlingspartiet i Egentliga Finland och som viceordförande för Egentliga Finlands landskapsfullmäktige. Till utbildningen är jag ekonomie magister (ekonom) och filosofie magister (internationella magisterprogrammet för framtidsforskning).

Före politiken har jag arbetat såväl inom den offentliga sektorn som i företag av varierande storlek. Jag har också sysselsatt mig själv som företagare samt suttit i styrelserna för flera olika bolag. Vidare har jag en stark bakgrund inom idrottsföreningar, idrottsorganisationer och välgörenhetsarbete. Redan före min politiska karriär verkade jag aktivt inom organisationslivet, bland annat som ordförande för en idrottsförening och inom riksomfattande idrottsorganisationer.

I min familj ingår en företagarpartner och två barn i dagisåldern. Under fritiden läser jag och motionerar tillsammans med min familj.

För mig är det naturligt att påverka. Jag vill vara med om att förbättra världen ett steg i taget och riksdagen är rätt plats för detta.

Som riksdagsledamot har jag i synnerhet arbetat med miljöskydd, idrott och kultur, ungdomsarbete, jämställdhet, hållbar ekonomi och internationell utvecklingspolitik. Jag fattar beslut med tanke på kommande generationer. Som mål har jag ett Finland där den ekonomiska tillväxten är hållbar och utsläppen minskar, Östersjön går att simma i, varje barn har åtminstone en hobby och människor får ett jämlikt bemötande.

Jag kandiderar för omval i riksdagsvalet 2019. Mitt mål är att under inkommande mandatperiod få fortsätta mitt arbete som riksdagsledamot. Trots vårt oförtröttliga arbete finns det ännu mycket som är på hälft.

Mina valteman är:

1) ETT VÄLMÅENDE SAMHÄLLE

Ett ansvarsfullt samhälle ser till att alla är med. Det gäller att satsa på förebyggande verksamhet, familjetjänster och fritidsaktiviteter för barn. Familjeledigheterna ska reformeras.

2) HÅLLBAR TILLVÄXT

Vi behöver ekonomisk tillväxt och stärkt sysselsättning för att kunna bibehålla vårt välfärdssamhälle. Tillväxten måste emellertid vara hållbar. Tillväxten måste kopplas loss från utsläppsökning. Tillväxt uppstår i företag.

3) ANSVARSFULL EXP0LOATERING AV NATURRESURSER

Vi kan inte leva över våra tillgångar och inte heller på kommande generationers bekostnad. Vi måste minska våra utsläpp och utöka kolsänkorna. Slit- och-släng-konsumtionen måste upphöra. Lösningarna finns i kretsloppsekonomin.

I bloggarna som jag varje vecka har publicerat på min webbsajt kan du bekanta dig med vad jag hittills har gjort, med min valteman och med mina övriga tankar.