Valikko 

Blogi

Demokratin måste stärkas varje dag

Julkaistu 15.1.2024

I en västerländsk välfärdsstat har man lätt kunnat göra misstaget att ta det demokratiska samhällssystemet för givet. Tyvärr har demokratin emellertid hamnat i svårigheter. De auktoritära styrelseskicken har övertaget och stärks samtidigt som demokratins grundvalar på olika håll i världen prövas.

Det finns olika sätt att definiera och mäta demokrati men på basis av internationella rapporter är det ingen överdrift att tala om en demokratins kris. De stater som rör sig i en mer auktoritär riktning är mer än hälften fler än de stater som rör sig i en mer demokratisk riktning. De liberala demokratierna är i minoritet. Samtidigt som demokratin utmanas i fria länder stärks förtrycket i auktoritära länder. 

Demokrati betyder folkstyre. Det förutsätter grundläggande rättigheter, fria val, fria medier, starka rättsstatsinstitutioner och möjligheter till delaktighet för medborgarsamhället. Demokratin utvecklas av en dialog som förs med respekt för andra och av beredskap till samarbete och förnyelse. Vice versa försvagas demokratin när åsikter polariseras och gemensamt faktaunderlag saknas. 

Också i Finland är demokratin fortfarande ung. Man kan ifrågasätta om vi under decennierna av finlandisering alls var en liberal demokrati, ett fritt västligt land. 

I dag har Finland ett fungerande mångpartisystem och en stark representativ demokrati. Vi ingår otvivelaktigt bland de västliga demokratierna. Trots detta kan vi inte svära oss helt fria från den sortens utveckling som tär på demokratins grundvalar. Hat och hot är erkänt problematiska fenomen för den finländska demokratin. Demokratin borde ständigt utvecklas men i Finland har demokratin i praktiken redan länge trampat på stället. 

Grundtanken i vårt politiska system är att olika synsätt och åsikter ska sammanjämkas. Det är bekymmersamt om politiken hela tiden är mer inriktad på det som skiljer åt i stället för på de förenande faktorerna. Var och en bidrar i tal och handling till att skapa växtunderlag för någon av utvecklingsriktningarna: antingen en som stärker demokratin eller en som försvagar den.