Valikko 

Blogi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan hallitusedustajat: Työrauhalainsäädännön käsittely on ollut normaalin lainsäädäntöprosessin mukaista

Julkaistu 12.4.2024

Lehdistötiedote 11.4.2024

Työrauhalainsäädännön muutoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle maaliskuun alussa. Tällöin eduskunta kävi esityksestä lähetekeskustelun, jonka jälkeen se lähetettiin käsiteltäväksi työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustus- ja lakivaliokunta antoivat lausunnot mietinnön muodostamista varten.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan hallituspuolueiden edustajat Saara-Sofia Sirén (kok.), Jorma Piisinen (PS) ja Anders Norrback (rkp.) korostavat, että valiokunta on käsitellyt työrauhalainsäädäntöä koskevaa esitystä normaaliin tapaan asianmukaisesti, mutta ilman aiheetonta viivytystä.

”Esitystä on käsitelty valiokunnassa erittäin perusteellisesti. Valiokunta on kuullut laajasti asiantuntijoita ja kuulemiset ovat kestäneet useita viikkoja. Kokouksia on pidetty toistakymmentä. Ottaen huomioon, että esitys sisältää kolme pykälämuutosta työrauhaa koskeviin lakeihin, on käsittelyyn käytettyä aikaa pidettävä runsaana”, hallituspuolueiden edustajat toteavat.

Tämän viikon alussa työelämä- ja tasa-arvovaliokunta aloitti mietinnön muodostamista varten valmistavan keskustelun.

”Tavanomaisesti valmistava keskustelu kestää valiokunnassa yhden kokouspäivän ajan. Työrauhaesityksen kohdalla valmistavaan keskusteluun on käytetty poikkeuksellisen paljon aikaa. Lisäkokouksien ja lisäkokouspäivien käyttöön ottamisella olemme halunneet varmistaa, että esitys saadaan käsiteltyä perusteellisesti ilman, että se viivästyttää muiden valiokunnan käsittelyssä olevien asioiden etenemistä. Kyse ei ole ollut kiirehtimisestä”, hallituspuolueiden edustajat korostavat.

Työrauhalainsäädännön lisäksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä ovat tällä hetkellä muun muassa tärkeät hallituksen esitykset työttömyysturvaa ja aikuiskoulutustukea koskien. Lisäksi valiokunnan käsittelyssä on E- ja U-asioita sekä yksi selonteko. Lisää esityksiä on tulossa kevään aikana.

”Valiokunnan työtilanne ja esitysten asianmukainen käsittely voivat toisinaan edellyttää valiokunnan jäseniltä valmiutta kokoontua myös tavanomaisten kokousaikojen ulkopuolella. Tämän ei tulisi muodostua ongelmaksi, koska kansanedustajien tärkein työ on valiokunnissa tapahtuvaan työhön osallistuminen ja esitysten sujuvan käsittelyn varmistaminen”, hallituspuolueiden edustajat muistuttavat.

Julkista keskustelua on käyty myös lain voimaantulon ympärillä. Voimaantulon aikaistamista on perusteltu etenkin tämän kevään aikana toteutettujen poliittisten lakkojen aiheuttamilla vahingoilla, joiden suuruudeksi on arvioitu jopa kaksi miljardia euroa. Väite siitä, että lainsäädäntö saatettaisiin voimaan vappuna, on pääministerin toimesta kumottu. Hallituspuolueet ymmärtävät päivän symbolisen merkityksen. Lainsäädännön lopullinen voimaantulopäivä varmistuu lainsäädäntöprosessin lopuksi.

Lisätiedot:

Saara-Sofia Sirén puh. 09 432 3155

Jorma Piisinen puh. 09 432 3152

Anders Norrback puh. 09 432 3056