Valikko 

Blogi

Työrauhaesitystä käsitellään kiirehtimättä ja viivyttelemättä

Julkaistu 12.4.2024

Kansanedustajien tärkein työ tehdään valiokunnissa. Valiokuntien päätehtävä on käsitellä asioita valmistavasti ja laatia mietinnöt, joista täysistunnossa sitten äänestetään. 

Valiokunnan tulee käsitellä valiokuntaan lähetetyt asiat ilman viivytyksiä. Hallituksen esitysten käsittely valiokunnassa kulkee karkeasti siten, että ensin käydään kuulemisvaihe ja sen jälkeen siirrytään työstämään mietintöä.

Tällä hetkellä julkisuudessa käydään kiivasta keskustelua koskien hallituksen työrauhaesitystä. Kyseisellä lailla luodaan pelisäännöt poliittisille lakoille ja tukilakoille sekä korotetaan laittomien työtaisteluiden sanktioita.  

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on työskennellyt työrauhaesityksen (HE12) parissa useita viikkoja, toistakymmentä kokousta. Valiokunnan kuulemiset ovat olleet hyvin laajat: kymmeniä asiantuntijoita ja lausuntoja. 

Tällä viikolla valiokunta siirtyi käymään ns. valmistavaa keskustelua. Yleensä tämä keskustelu käydään yhden kokouksen aikana, mutta työrauhaesityksen osalta keskusteluun on tarvittu poikkeuksellisen paljon kokousaikaa. Tästä syystä valiokunta on ottanut käyttöön ylimääräisiä kokousaikoja. Nämä lisäkokoukset mahdollistavat asian perusteellisen käsittelyn. 

Oppositio on syyttänyt hallituspuolueita käsittelyn  kiirehtimisestä. Kyseessä ei kuitenkaan ole kiirehtiminen, vaan päinvastoin: kysymys on siitä, että valiokunta varaa työskentelyyn keskustelun edellyttämän ajan. 

Pidän tärkeänä, että teemme valiokunnassa työtä asianmukaisesti: kiirehtimättä mutta toisaalta myöskään viivyttelemättä. Se on työtämme Eduskunnassa.