Valikko 

Saara-Sofia Sirén

Politiikkaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa taloudellisesti kestävää kehitystä. Sen pohjana on tasainen kasvu ja tavoitteena tasapainoinen talous. Talouden tasapaino on edellytys yhteiskunnan kestävälle kehitykselle ja toiminnalle.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Erityisesti hyvinvointiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat kuuluvat sosiaalisen vastuun alle. Myös kulttuurinen vastuu liittyy sosiaaliseen kestävyyteen.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu tarkoittaa ekologisesti kestävää kehitystä. Meidän tulee ottaa ympäristövaikutukset huomioon kaikessa päätöksenteossa, sillä toimintamme ei saisi vaarantaa ekosysteemiä ja luonnon monimuotoisuutta.

”Suomi tarvitsee Saara-Sofian kaltaisia aktiivisia ja osaavia kansanedustajia, jotka ymmärtävät ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen merkityksen sekä yhdistävät sen resurssitehokkaaseen ja innovatiiviseen talouskasvuun.”

 

Sirpa Pietikäinen
Euroopan parlamentin jäsen

SAARA-SOFIAN JULKAISUJA

Kirjoittamiani tekstejä ja yhteistyöjulkaisuja on nyt koottu yhden sivun alle. Aiheina mm. ympäristöasiaa, kestävää kehitystä ja tulevaisuusvisiointia.

Lue lisää