Valikko 

Eduskuntatyö

Eduskunta kokoontuu päivittäin tiistaista perjantaihin. Näitä päiviä rytmittävät valiokuntien kokoukset ja niihin liittyvät ryhmäkokoukset sekä tietysti täysistunnot. Eduskunnassa on erilaisia istuntoja. Virallisesti kaikki ovat täysistuntoja, mutta toisissa istunnoissa eduskunta tekee päätöksiä ja joissakin istunnoissa enemmänkin keskustellaan. Kaikki täysistunnossa pidetyt puheet ja äänestystulokset kirjataan eduskunnan pöytäkirjoihin.

Eduskunnan täysistunnossa pitämiäni puheita, sekä kansanedustajana tekemiäni aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä voi selata eduskunnan internetsivuilta.

Valiokuntatyö:

Televisiossa näytettävä eduskunnan kyselytunti tai täysistunnot ylipäänsä ovat itseasiassa varsin pieni osa kansanedustajan työtä. Kansanedustajan varsinainen työ tehdään valiokunnissa. Olen kansanedustajana ympäristövaliokunnan jäsen. 

Ympäristövaliokunta kokoontuu tiistaista perjantaihin ja käsittelee muun muassa ympäristön- ja luonnonsuojelua, vesistöjä, ilmastoa, asumista, kaavoitusta ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Kokoomusryhmämme sisäisessä työnjaossa vastaan erityisesti vesistöjä ja Itämerta sekä kiertotaloutta koskevien asioiden seuraamisesta. Valiokunnassa toimin Kokoomuksen valiokuntavastaavana.

Olen myös Suuren valiokunnan jäsen. Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua. Sen tehtävänä on valmistella Suomen kannat EU-asioihin.

Viime vaalikaudella toimin myös tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä. Tulevaisuusvaliokunta kokoontuu keskiviikkoisin ja perjantaisin, ja sen toimialaan kuuluvat tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden käsittely, sekä tulevaisuuden tutkimuksen ja teknologiakehityksen vaikutusten tarkastelu.

Viime vaalikauden alussa toimin myös Sivistysvaliokunnan jäsenenä, jonka tehtäviin kuuluvat kaikki kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, kulttuuria, liikuntaa, urheilua, tekijänoikeuksia ja opintotukea koskevat asiat. Kokoomusryhmässä minun vastuullani olivat taide ja kulttuuritoiminta, liikunta ja urheilu, nuorisotyö, tekijänoikeudet ja opintotuki. Vaikka en toimi enää sivistysvaliokunnan jäsenenä, niin aiheet ovat lähellä sydäntäni ja seuraan niitä yhä aktiivisesti työssäni.

Kansanedustajan työhön läheisesti liittyviä luottamustoimia: 

Toimin Itämeren parlamentaarikkokonferenssin (BSPC) jäsenenä, sekä Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana. BSPC on nimennyt minut raportoijaksi Itämeren rehevöitymistä koskien, sekä HELCOMin työtä seuraavaksi tarkkailijaksi.

Toimin myös eduskunnan kanslian asettaman Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen.

Olen myös jäsen Finnfundin hallintoneuvostossa. Finnfund tarjoaa kehitysmaissa toimiville yksityisille yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja, välirahoitusta sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää erityisosaamista.

Minut on valittu myös puolueiden kansainvälistä demokratiatyötä edistävän Demo ry:n hallituksen jäseneksi.  Lisäksi toimin Pohjoismaiden neuvoston varajäsenenä sekä eduskunnan tasa-arvoneuvoston jäsenenä.

BSPC:n ja Demon luottamustoimien kautta työhöni kuuluu paljon matkustamista. Työmatkoistani kirjoitan aina tarkemmin blogissani.

Muita tehtäviä:

Eduskunnassa toimii myös lukuisia neuvottelukuntia, verkostoja ja kerhoja. Niiden tarkoituksena on tuoda yhteen samoista aiheista kiinnostuneita kansanedustajia ja mahdollistaa yhteistyö. Koska tasa-arvokehitys on erityisen keskeisessä osassa työssäni, toimin Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän puheenjohtajana.  Johdan puhetta myös eduskunnan Adoptioryhmässä, Kenia-ystävyysryhmässä ja toimin yhden eduskunnan vanhimman ryhmän, Ympäristö- ja luontoryhmän, varapuheenjohtajana. Aikataulujen salliessa olen mukana myös eduskunnan Energiaremonttiryhmän ja Naisverkoston toiminnassa, Feministiryhmässä, Veneily- ja vesistönsuojeluryhmässä, Eläinsuojeluryhmässä, Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmässä, sekä HLBTI-ryhmän toiminnassa.

Lisäksi kansanedustajan työhön kuuluu monipuolinen sidosryhmätyö. Arkeeni kuuluvat kokousten ja palaverien lisäksi monet erilaiset asiantuntija- ja sidosryhmätapaamiset. Pyrin osallistumaan aktiivisesti myös lukuisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa minulla on mahdollisuus kuulla järjestöjen ja sidosryhmien työstä ja eri sektoreiden ajankohtaisista aiheista. Viikottain minulla on myös mahdollisuus osallistua puhujana erilaisiin tilaisuuksiin.

Minulla on myös luottamustehtäviä muutamissa järjestöissä, joiden työn olen kokenut tärkeäksi ja itseäni kiinnostavaksi. Tällä hetkellä olen Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, Suomen Ekonomien 1. varapuheenjohtaja ja jäsenenä WWF Suomen hallintoneuvostossa.

Maanantait ovat kansanedustajilla niin sanottuja maakuntapäiviä. Maanantaipäiväni kuluvatkin Turussa ja Varsinais-Suomessa paikallisissa ja maakunnallisissa tapaamisissa, tehtävissä sekä erilaisissa palavereissa, briiffeissä ja tilaisuuksissa. Tapaan myös äänestäjiä, tukijoita ja sidosryhmiä mahdollisimman usein. Järjestän mm. säännöllisesti kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.

Minulla on luottamustoimia myös puolueessani. Toimin Kokoomuksen ympäristöpolitiikan verkoston puheenjohtajana.

***

Pidän viikoittain videopäiväkirjaa eduskuntatyöstäni. Julkaisen uuden videon kuluneen viikon työasioista ja kuulumisista aina loppuviikosta Facebook-sivullani. Viikkovideoiden avulla on helppo seurata työtäni kansanedustajana. Voit katsoa videoitani täällä.

Kerran kuukaudessa lähetän tukijoukoilleni sähköpostilla kuukausikirjeen, jossa käyn läpi ajankohtaista poliittista tilannetta kansanedustajan näkökulmasta. Kuukausikirjeessä kerron myös ensimmäisenä tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista. Käy ilmoittautumassa postituslistalle täällä.

Kansanedustajakollegani Anders Adlercreutzin (rkp) kanssa julkaisemme muutaman viikon välein yhteistä podcastia ajankohtaisista aiheista. Keskusteluitamme voit kuunnella täällä.