Valikko 

Eduskuntatyö

Eduskunta kokoontuu päivittäin tiistaista perjantaihin. Näitä päiviä rytmittävät valiokuntien kokoukset ja niihin liittyvät ryhmäkokoukset sekä tietysti täysistunnot. Eduskunnassa on erilaisia istuntoja. Virallisesti kaikki ovat täysistuntoja, mutta toisissa istunnoissa eduskunta tekee päätöksiä ja joissakin istunnoissa enemmänkin keskustellaan. Kaikki täysistunnossa pidetyt puheet ja äänestystulokset kirjataan eduskunnan pöytäkirjoihin.

Eduskunnan täysistunnossa pitämiäni puheita, sekä kansanedustajana tekemiäni aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä voi selata eduskunnan internetsivuilta.

Valiokuntatyö:

Televisiossa näytettävä eduskunnan kyselytunti tai täysistunnot ylipäänsä ovat itseasiassa varsin pieni osa kansanedustajan työtä. Kansanedustajan varsinainen työ tehdään valiokunnissa. Omasta työajastani merkittävän osan vie työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia. Tällä vaalikaudella hallitus lähtee toteuttamaan kunnianhimoisia työmarkkinareformeja kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Valiokunnan puheenjohtajuuden myötä olen myös puhemiesneuvoston jäsen. Puhemiesneuvoston keskeisenä tehtävänä on täysistuntotyöskentelyn ohjaaminen.

Lisäksi olen ympäristövaliokunnan jäsen. Ympäristövaliokunta kokoontuu tiistaista perjantaihin ja käsittelee muun muassa ympäristön- ja luonnonsuojelua, vesistöjä, ilmastoa, asumista, kaavoitusta ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Kokoomusryhmämme sisäisessä työnjaossa vastaan erityisesti vesistöjä ja Itämerta sekä kiertotaloutta koskevien asioiden seuraamisesta. 

Olen myös Suuren valiokunnan jäsen. Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua. Sen tehtävänä on valmistella Suomen kannat EU-asioihin. 

Aiempien vaalikausien aikana olen toiminut jäsenenä myös liikenne- ja viestintävaliokunnassa, sivistysvaliokunnassa sekä talousvaliokunnassa. Lisäksi olen ollut varajäsenenä perustuslakivaliokunnassa, ulkoasiainvaliokunnassa, maa- ja metsätalousvaliokunnassa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä tulevaisuusvaliokunnassa.

Kansanedustajan työhön läheisesti liittyviä luottamustoimia: 

Toimin Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtajana. Lisäksi toimin Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Minut on valittu myös puolueiden kansainvälistä demokratiatyötä edistävän Demo Finlandin hallituksen jäseneksi. Lisäksi toimin Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenenä sekä eduskunnan tasa-arvoneuvoston jäsenenä. Olen tällä kaudella myös eduskunnan tilintarkastajien puheenjohtaja ja kansainvälisten asiain foorumin jäsen.

Muita tehtäviä:

Eduskunnassa toimii myös lukuisia neuvottelukuntia, verkostoja ja kerhoja. Niiden tarkoituksena on tuoda yhteen samoista aiheista kiinnostuneita kansanedustajia ja mahdollistaa yhteistyö. Johdan puhetta eduskunnan Yrittäjyysryhmässä, Kenia-ystävyysryhmässä ja Mineraaliarvoketjuryhmässä. Lisäksi toimin yhden eduskunnan vanhimman ryhmän, Ympäristö- ja luontoryhmän, varapuheenjohtajana. Aikataulujen salliessa olen mukana myös mm. eduskunnan Seksuaalioikeudet ja kehitys -ryhmässä, Kasvisruokaverkostossa, Energiaremonttiryhmässä, Naisverkostossa, Feministiryhmässä, Veneily- ja vesistönsuojeluryhmässä, Eläinsuojeluryhmässä, Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmässä, sisäilmaryhmässä sekä HLBTI-ryhmän toiminnassa. Aiemmin olen toiminut Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän puheenjohtajana sekä eduskunnan YK:n ystäväryhmän puheenjohtajana.

Lisäksi kansanedustajan työhön kuuluu monipuolinen sidosryhmätyö. Arkeeni kuuluvat kokousten ja palaverien lisäksi monet erilaiset asiantuntija- ja sidosryhmätapaamiset. Pyrin osallistumaan aktiivisesti myös lukuisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa minulla on mahdollisuus kuulla järjestöjen ja sidosryhmien työstä ja eri sektoreiden ajankohtaisista aiheista. Viikoittain minulla on myös mahdollisuus osallistua puhujana erilaisiin tilaisuuksiin.

Minulla on myös luottamustehtäviä muutamissa järjestöissä, joiden työn olen kokenut tärkeäksi ja itseäni kiinnostavaksi. Tällä hetkellä olen Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja sekä Turun Musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtaja. Toimin jäsenenä myös mm. WWF Suomen hallintoneuvostossa, Me-säätiön hallituksessa, Turun Ratapihan kehitys Oy:n hallituksessa sekä Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnassa.

Maanantait ovat kansanedustajilla niin sanottuja maakuntapäiviä. Maanantaipäiväni kuluvatkin Turussa ja Varsinais-Suomessa paikallisissa ja maakunnallisissa tapaamisissa, tehtävissä sekä erilaisissa palavereissa, briiffeissä ja tilaisuuksissa. Tapaan myös äänestäjiä, tukijoita ja sidosryhmiä mahdollisimman usein. Järjestän säännöllisesti mm. kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.

Minulla on luottamustoimia myös puolueessani. Toimin Kokoomuksen ympäristöpolitiikan verkoston puheenjohtajana.

***

Pidän viikoittain videopäiväkirjaa eduskuntatyöstäni. Julkaisen uuden videon kuluneen viikon työasioista ja kuulumisista aina loppuviikosta Facebook-sivullani. Viikkovideoiden avulla on helppo seurata työtäni kansanedustajana. Voit katsoa videoitani täällä.

Kerran kuukaudessa lähetän tukijoukoilleni sähköpostilla kuukausikirjeen, jossa käyn läpi ajankohtaista poliittista tilannetta kansanedustajan näkökulmasta. Kuukausikirjeessä kerron myös ensimmäisenä tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista. Käy ilmoittautumassa postituslistalle täällä.

Kansanedustajakollegani Anders Adlercreutzin (rkp) kanssa julkaisemme muutaman viikon välein yhteistä Pykälien takaa -podcastia ajankohtaisista aiheista. Keskusteluitamme voit kuunnella täällä.