Valikko 

Eduskuntatyö

Kansanedustajien varsinainen työ tehdään valiokunnissa. Kuulun varsinaisena jäsenenä kahteen valiokuntaan: Ympäristövaliokuntaan ja Sivistysvaliokuntaan. Molemmat valiokunnan kokoontuvat lähtökohtaisesti joka päivä. Näissä valiokunnissa käsiteltävien asioiden kanssa olen eniten tekemisissä työssäni.

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa ympäristön- ja luonnonsuojelua, vesistöjä, ilmastoa, asumista, kaavoitusta ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä. Kokoomusryhmämme sisäisessä työnjaossa vastaan erityisesti vesistöjä ja Itämerta sekä kiertotaloutta koskevien asioiden seurannasta.

Sivistysvaliokunnan alle kuuluvat taasen kaikki kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, kulttuuria, liikuntaa, urheilua, tekijänoikeuksia ja opintotukea koskevat asiat. Kokoomusryhmässä minun vastuullani ovat taide ja kulttuuritoiminta, liikunta ja urheilu, nuorisotyö, tekijänoikeudet ja opintotuki. Näihin asioihin siis perehdyn erityisesti, vaikka toki kartalla tulee olla myös muusta ajankohtaisesta lainsäädäntötyöstä.

Lisäksi minulle on luotettu Itämeren parlamentaarikkokonferenssin (BSPC) Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajuus. BSPC taasen on nimennyt minut raportoijaksi Itämeren rehevöitymistä koskien. Tätä työtä teen normaalin valiokuntatyön rinnalla.

Toimin myös valtioneuvoston asettaman Kehityspoliittisen toimikunnan varapuheenjohtajana. Toimikunnassa on eduskuntapuolueiden lisäksi edustajia kaikista kehityspolitiikan kannalta keskeisistä järjestöistä ja sidosryhmistä. KTP toimii ulkoministeriön alaisuudessa.

Minut on valittu myös puolueiden kansainvälistä demokratiatyötä edistävän Demo ry:n hallituksen jäseneksi. Olen myös pääministerin johtaman Kestävän kehityksen toimikunnan varajäsen.

 

Eduskunnassa toimii lukuisia neuvottelukuntia, verkostoja ja kerhoja. Olen mukana useammassa ja vaikutan niin aktiivisesti, kun muu eduskuntatyö mahdollistaa. Toimin mm. varajäsenenä Naisverkoston työvaliokunnassa ja Arkadia-seurassa. Lisäksi kuulun muun muassa Energiaremontti-, Ympäristö- ja luonto-, Veneily- ja vesistönsuojelu, Eläinsuojelu-, Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä HLBTI-ryhmiin. Erityisen innostunut olen perustamani tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävän Eduskunnan Feministiryhmän toiminnasta. Toimin ryhmän puheenjohtajana. Harrastusmielessä vaikutan lisäksi Eduskunnan Urheilukerhossa ja jatkan Lenita Toivakan työtä Joogaryhmän puheenjohtajana.

***

Eduskunta kokoontuu päivittäin tiistaista perjantaihin. Näitä päiviä rytmittävät valiokuntien kokoukset ja niihin liittyvät ryhmäkokoukset sekä tietysti täysistunnot. Eduskunnassa on erilaisia istuntoja. Virallisesti kaikki ovat täysistuntoja, mutta toisissa istunnoissa eduskunta tekee päätöksiä ja joissakin istunnoissa enemmänkin keskustellaan. Kaikki täysistunnossa pidetyt puheet ja äänestystulokset kirjataan eduskunnan pöytäkirjoiin. Puheitani sekä tekemiäni aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä voi selata eduskunnan internetsivuilta.

Televisiossa näytettävä eduskunnan kyselytunti tai täysistunnot ylipäänsä ovat itseasiassa varsin pieni osa kansanedustajan työtä. Varsinaista vaikuttamistyötä tehdään pitkälti valiokuntatyön kautta. Lisäksi kansanedustajan työhön kuuluu monipuolinen sidosryhmätyö. Arkeeni kuuluvat kokousten ja palaverien lisäksi monet erilaiset asiantuntija- ja sidosryhmätapaamiset. Pyrin osallistumaan aktiivisesti myös lukuisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa minulla on mahdollisuus kuulla ihmisten huolia, ideoita ja palautetta. Se on tärkeä osa työtäni.

Paljon töitä siis riittää ja eduskunnan arki onkin varsin aktiivista menemistä. Jokainen päivä on erilainen ja aikataulut varsin tiukkoja. Työtä tekemään tänne on kuitenkin tultu ja kovasti nautin työstäni kansanedustajana. Olen todella tyytyväinen, että pääsen vaikuttamaan nimenomaan asioihin, joiden puolesta olen aikaisemminkin pyrkinyt vaikuttamaan. Se tekee työstä mielekästä.
Maanantait ovat kansanedustajilla niin sanottuja maakuntapäiviä. Maanantai-päiväni kuluvatkin Turussa ja Varsinais-Suomessa paikallisissa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä sekä erilaisissa palavereissa, briiffeissä ja tilaisuuksissa. Pyrin myös tapaamaan äänestäjiä, tukijoita ja sidosryhmiä mahdollisimman usein. Järjestän mm. säännöllisesti kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.

Vaikutan Turun kunnallispolitiikassa ylintä päätäntävaltaa käyttävän kaupunginvaltuuston jäsenenä. Maakunnallisesti vaikutan Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajana ja osallistun siten myös maakuntahallituksen kokouksiin.

***

Pidän viikoittain videopäiväkirjaa eduskuntatyöstäni. Julkaisen uuden videon kulunen viikon työasioista ja kuulumisista aina loppuviikosta Facebook-sivullani. Viikkovideoiden avulla on helppo seurata tekemisiäni ja aikaansaannoksiani kansanedustajana. Voit selata vanhoja videoitani täällä.

Kerran kuukaudessa lähetän tukijoukoilleni sähköpostilla kuukausikirjeen, jossa käyn läpi ajankohtaista poliittista tilannetta kansanedustajan näkökulmasta. Kuukausikirjeessä kerron myös ensimmäisenä tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista. Käy ilmoittautumassa postituslistalle täällä.