Valikko 

Blogi

Ljusare ekonomiska utsikter

Julkaistu 15.1.2024

Finlands ekonomi är i nedgång. Den offentliga ekonomin lider av ett kraftigt underskott på grund av dålig ekonomisk utveckling och snabb ökning av utgifterna, särskilt under den senaste regeringsperioden. Enligt The Economists färska lista ligger Finland sist i jämförelse med andra länder när det gäller ekonomisk utveckling!

Det finns alltså gråa moln på ekonomins horisont. Men det finns alltid orsak att tänka positivt. Finland har många möjligheter att vända den ekonomiska utvecklingen! Jobb och tillväxt skapas främst i företag. Så länge strukturerna anpassas till dagens behov och företagsmiljön blir mer gynnsam, kommer det definitivt att finnas efterfrågan på finsk kompetens och innovationer i världen.

Ekonomer har i åratal rekommenderat arbetsmarknadsreformer för Finland. Det finns en anledning till det, eftersom arbetslivslagstiftningen i Finland härstammar från 1940-talet. Den har obönhörligen blivit föråldrad. Finland har enligt forskning en av de stelaste arbetsmarknaderna bland OECD-länderna.

Den ekonomiska vetenskapens syn är tydlig: flexibilitet ökar produktiviteten, konkurrenskraften, ekonomisk tillväxten och sysselsättningen. Finland behöver dem desperat. Därför har regeringen åtagit sig att reformera arbetsmarknadssystemet och avlägsna hinder för sysselsättning. Regeringen är ansvarig för att den offentliga ekonomin balanseras och att fler och fler blir sysselsatta.

Nästa år kommer riksdagen att påbörja behandlingen av historiska arbetslivsreformer. Som brukligt i politiken kommer det att vara en livlig debatt kring dem. Arbetskonflikterna kommer säkert också att fortsätta. Men regeringens mål är tydligt: 100 000 nya sysselsatta och balansering av ekonomin med 6 miljarder euro. För att uppnå dessa mål behövs reformer. Reformerna genomförs för att vi ska få ljusare framtidsutsikter. När grunden är starkare kan vi bättre utnyttja våra tillväxtmöjligheter.

Jag önskar modiga visioner för år 2024!