Valikko 

Blogi

Onko Suomi enää Pohjoismaa?

Julkaistu 8.2.2021

Valtioneuvoston tuore ”Talouskasvun edellytykset” -julkaisu on hyytävää luettavaa. Suomen alhainen työllisyysaste sekä heikko tuottavuuden kasvu ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa Suomen julkisen velan suhde BKT:seen vain jatkaa kasvuaan. Suomi on todella jäämässä jälkeen verrokkimaita. Valtiovarainministeriön virkamiehet kysyvätkin raportissa ihan aiheellisesti, onko Suomi enää Pohjoismaa. 

Raportti vahvistaa sitä, minkä ainakin Kokoomuksessa jo tiesimme: Suomi tarvitsee kipeästi uudistuksia. Ei kuitenkaan mitä tahansa uudistuksia, vaan sellaisia, joilla edistetään tasa-arvoa ja työllisyyttä. 

Kiinnitin itse raporttia lukiessa erityistä huomiota yhteen yksityiskohtaan:

Valtioneuvoston julkaisussa omistetaan kokonainen kappale suomalaisten työikäisten naisten hälyttävän alhaiselle työllisyysasteelle. Pienten lasten äitien työllisyys Suomessa on noin 30 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin naapurimaa Ruotsissa. Ero on järkyttävä. Tältä osin Suomi on siis jäämässä Pohjoismaista pahasti jälkeen paitsi työllisyydessä, myös tasa-arvossa. 

Selkein syy naisten alhaisempaan työllisyyteen Suomessa on suomalainen erikoisuus sekin, nimittäin kotihoidontuki. Nykyinen kotihoidontuki ylläpitää työmarkkinoidemme räikeintä sukupuolten tasa-arvon epäkohtaa. Nykyjärjestelmä heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla, alentaa naisten ansiotasoa ja vaikuttaa tietysti aina eläkekertymään saakka.

Perhevapaauudistus olisi selkein paikka edistää niin työelämän tasa-arvoa kuin naisten työllisyyttä. Kunnollinen uudistus edellyttäisi kuitenkin valmiutta keskustella myös muutostarpeista nykyiseen kotihoidontukeen.  

Valitettavasti hallituksella tätä valmiutta ei tunnu olevan. Reilu vuosi sitten hallituspuolueiden puheenjohtajat julkaisivat mallinsa perhevapaauudistukseksi. Hallituksen mallin lähtökohtana oli se, ettei kotihoidontukeen kosketa. Näin ollen uudistuksen tasa-arvovaikutukset jäävät auttamatta vaillinaisiksi. Samasta syystä hallituksen mallin työllisyysvaikutukset on arvioitu negatiiviseksi. Hallitus on siis toteuttamassa rakenteellista uudistusta, joka heikentää työllisyystilannetta entisestään. Tämä siis tilanteessa, jossa alhainen työllisyysaste jo nyt uhkaa pohjoismaisen hyvinvointimme tulevaisuutta. 

Kokoomukselle perhevapaauudistuksen toteutuminen oli hallituskysymys. Kokoomusnaiset ovat jo vuosia tehneet töitä perhevapaauudistuksen puolesta. Pelkkä näennäinen uudistus ei riitä, vaan uudistuksella tulee olla positiivisia vaikutuksia sekä tasa-arvoon että työllisyyteen. 

Kokoomuksen perhepolitiikkaan ja perhevapaamalliin voi tutustua täällä.