Valikko 

Blogi

Propositionen om arbetsfred behandlas utan brådska och dröjsmål

Julkaistu 12.4.2024

Riksdagsledamöternas viktigaste arbete görs i utskotten. Utskottens huvuduppgift är att behandla ärenden på ett förberedande sätt och utarbeta betänkanden som det sedan röstas om i riksdagens plenum.

Utskottet ska utan dröjsmål behandla ärenden som skickas till utskottet. Behandling av regeringens proposition i utskottet går ungefär till så att utskottet först hör sakkunniga och sedan går vidare till betänkandet.

Just nu pågår en hetsig samhällsdebatt kring regeringens proposition om arbetsfred (RP 12). Med den här lagen skapas spelreglerna för politiska strejker och sympatistrejker, och sanktionerna för olagliga stridsåtgärder skärps.

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har arbetat med propositionen om arbetsfred i flera veckor, fler än tio möten. Utskottets höranden har varit mycket omfattande: ett tiotal sakkunniga och utlåtanden.

Den här veckan övergick utskottet till den så kallade förberedande debatten. Vanligtvis förs denna debatt under ett möte, men när det gäller propositionen om arbetsfred har diskussionen krävt exceptionellt mycket mötestid.

Av denna anledning har utskottet infört extra mötestider. Dessa extra möten möjliggör en grundlig behandling av ärendet.

Oppositionen har anklagat regeringspartierna för att skynda på behandlingen. Det är dock inte frågan om brådska, utan snarare tvärtom: frågan är att utskottet reserverar den tid som behövs för diskussionen.

Jag anser att det är viktigt att vi arbetar behörigt i utskottet: utan att skynda på, men å andra sidan utan dröjsmål. Det är vårt arbete i riksdagen.