Valikko 

Blogi

Liian vähän liian myöhään

Julkaistu 10.6.2020

Ravintolayrittäjien ahdingon helpottamiseksi on peräänkuulutettu toimia kohta kolmatta kuukautta. Jo maaliskuussa ravintoloiden sulkemispäätöksen yhteydessä luvatut tukitoimet ovat varjostaneet alaa pitkittyessään kuukausikaupalla. Ravintoloita koskien saatiin lopulta tehtyä esitys, joskin riittämätön, mutta edelleen monet yrittäjät odottavat tuen konkretisoitumista käytännön toimina.

Nostin 30.4.2020 jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä esille sen, että ravintolayrittäjien lisäksi Suomessa on myös suuri joukko muita aloja, jotka ovat suoraan kärsineet koronarajoituksista. Esimerkiksi erilaisten tapahtumatuottajien ja alan ympärillä toimivien yrittäjien ja työntekijöiden toimeentulo on loppunut käytännössä seinään kokoontumisrajoitusten myötä. Yleisön kokoontumisista riippuvaisten alojen ahdinko on jäänyt täysin kohtuuttomasti varjoon. 

Kesäsesonki tuo yleensä tullessaan monenlaisia tapahtumia jokaiselle Suomen paikkakunnalle. Rajoitustoimenpiteiden myötä käytännössä kaikki kevään ja kesän tilaisuudet ja messut jouduttiin perumaan. Tapahtumilla on kauaskantoiset kerrannaisvaikutukset. Ne työllistävät yrittäjän lisäksi lukuisan joukon esiintyjiä, tekniikan ja kulttuurin parissa työskenteleviä, mutta vaikuttavat myös koko paikkakunnan elinvoimaan. Peruuntuneiden tilaisuuksien osalta peruuntuvat myös hotelli- ja ravintolavaraukset.

Kirjallisessa kysymyksessäni kysyin, miten yleisöstä riippuvaisten alojen radikaaleja, COVID-19 -pandemiasta johtuvia, tulonmenetyksiä aiotaan kompensoida. Lisäksi kysyin, vaikuttavatko muut ministeriön antamat erillistuet avustuksen määrään ja miten aiotaan toimia niiden yleisötilaisuuksien suhteen, joiden osallistujamäärää ei voida etukäteen määritellä.

Vastatessaan kysymykseeni asianosainen ministeri keskittyi kulttuurialaan ja luetteli summia, jotka lisätalousarviossa on suunnattu kulttuuritoimijoiden tueksi. Vastauksessa jäi huomiotta tapahtuma-alan moninaisuus. Vastauksessa arvioitiin mahdottomaksi vastata siihen, miten muut erillistuet tulevat vaikuttamaan mahdollisiin koronatukiin.

”Yli 50 hengen yleisötapahtumia voidaan 1.6. alkaen järjestää vain poikkeusjärjestelyin. Tällöin edellytyksenä on, että turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.” Tämän oli ilmeisesti tarkoitus vastata siihen kysymykseen, jossa tiedustelin, miten toimitaan niiden tilaisuuksien osalta, joiden osallistujamäärää ei tiedetä ennakolta.

Kirjalliseen kysymykseeni saamani vastaus antavat aihetta huoleen. Vaikuttaa siltä, että hallitus ei ole pystynyt ottamaan huomioon tapahtuma-alan ahdinkoa. Suunnitelmaa siitä, miten alaa voidaan tukea pahimman yli, ei tunnu olevan. Huomionarvoista on, että myös urheilutapahtumien järjestämisen mahdollisuuksia on puitu julkisuudessakin jo monta viikkoa ilman selkeää vastausta.