Valikko 

Blogi

Turkistarhauksen tulevaisuuden näkymät on syytä selvittää

Julkaistu 11.6.2020

Turkistarhaus on elinkeinona muutosvaiheessa. Monet Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen ja viimeisimpänä Norjan porvarihallitus päätti turkistarhauksen loppumisesta maassa vuoteen 2025 mennessä. Yhä useammat kansainväliset muotitalot ovat kieltäytyneet turkisten käytöstä tuotteissaan. Myös kansalaismielipide turkistarhauksesta on viimeisimpien kyselyiden mukaan tiukentunut. Koronakriisi ja siihen liittyvä talouskriisi vaikuttavat osaltaan myös turkisalan näkymiin. 

Siksi olen tehnyt toimenpidealoitteen turkisalan tulevaisuuden näkymien selvittämiseksi. Koska toimintaympäristössä on tapahtunut niin merkittäviä muutoksia, olisi alan toimijoiden itsensä etu, että tulevaisuuden näkymiä selvitettäisiin.

Suomi on jäämässä viimeisten eurooppalaisten maiden joukkoon, jossa turkistarhaus on edelleen sallittu. Turkistarhojen määrä on Suomessakin vähentynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana lähes puoleen ja jo kolmannes tiloista joutuu nykyään harjoittamaan myös muuta maataloutta. Ala on kuitenkin aluetaloudellisesti tärkeä, sillä elinkeino on hyvin keskittynyt etenkin Pohjanmaalle. 

Esitän toimenpidealoitteessaan myös turkisasetuksen välitöntä päivittämistä. Elintarviketurvallisuusviraston tiedoista käy ilmi, että maamme turkistiloilta löytyy vuodesta toiseen huomautettavaa eläinten hyvinvoinnissa. 

Nykyinen eläinsuojelulakimme ja sitä täydentävät asetukset ovat auttamattomasti riittämättömiä eläinten suojelun näkökulmasta. Turkiseläinten olosuhteita säätelevää asetusta ryhdyttiin uudistamaan jo vuonna 2013. Tuo työ on kuitenkin edelleen jäissä. Asetusuudistus on välttämätön, jotta saadaan parannettua eläinten asemaa. Eläinten oikeuksien kunnioittaminen on merkki sivistysvaltiosta.

Uudistustyö tulee tietenkin tehdä tutkitun tiedon ja faktojen pohjalta. Turkiseläinten hyvinvointiin liittyen on olemassa kattavaa tutkimustietoa.