Valikko 

Blogi

I ett civiliserat land mår djuren bra

Julkaistu 7.10.2021

Vi firar som bäst djurens vecka. Arbetet med en lagstiftningsreform för att främja djurens välbefinnande har pågått länge. Vi får sannolikt vänta på tillräckliga reformer. 

Det finns ett klart behov av att reformera djurskyddslagen. Vår nuvarande djurskyddslag och kompletterande förordningar är ohjälpligt otillräckliga ur djurskyddssynpunkt. 

Under den förra perioden nådde förslaget riksdagen, men man hann inte behandla det. Utgångspunkten för beredningen av propositionen var bland annat tillgänglig vetenskaplig information samt djurskydd och god behandling.

Lagens goda avsikter dämpades dock av otaliga undantag samt mycket långa övergångsperioder. Förbättringar förknippade med produktionsdjurs välbefinnande verkade särskilt svårgenomförbara.

Den sittande regeringen har fortsatt att arbeta utifrån den tidigare regeringens förslag. Regeringsprogrammet nämner djurens egenvärde och möjligheten till arttypiskt beteende.

Ur djurskyddssynpunkt är programmet delvis nedslående, och regeringsprogrammet nämner till exempel ingenting om pälsnäringen. Det finns fortfarande inte exakt information om innehållet i regeringens förslag eller behandlingstidtabellen, eftersom förslaget ännu inte ens har skickats för utlåtanden. 

Centralt i djurskyddslagen bör till exempel vara djurens rätt till tillgång till dricksvatten, kravet på smärtlindring i samband med smärtsamma åtgärder och en striktare och mer exakt reglering av djuruppfödning. 

I år är temat för djurens vecka djurens etiska skolningsmetoder. Djur får inte utnyttjas för någons hobby, utan deras välbefinnande bör säkras i all djurrelaterad verksamhet. Det finns ingenting som rättfärdigar dålig eller våldsam behandling av djur.

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser.