Valikko 

Blogi

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Julkaistu 19.3.2021

1800-luvun Suomessa elänyt kirjailija, vaikuttaja ja liikenainen Minna Canth oli monin tavoin aikaansa edellä. Hän oli merkittävässä roolissa mielipiteiden luojana ja eurooppalaisten vaikutteiden välittäjänä Suomeen. Erityisen paljon Canth vaikutti siihen, että tyttöjen opiskelumahdollisuudet harppasivat eteenpäin syrjäisessä pohjolassamme.

Canthissa yhdistyivät kirkas näkemyksellisyys, määrätietoisuus ja sivistyksen vaaliminen. Hän ymmärsi, että yhteistyö on avain asioiden etenemiselle. Hän toimi omana aikanaan edelläkävijänä ja nykyäänkin mainiona esimerkkinä meille hänen jälkeensä tuleville. Tasa-arvoa edistetään edelleen parhaiten esimerkin avulla ja yhteistyötä tehden.

Meillä jokaisella on halutessamme mahdollisuus toimia tasa-arvokehityksen kärjessä. Kuten tiedämme, tasa-arvo ei kulje lineaarista voittokulkua kohti yhä parempia aikoja. Tasa-arvokehitystä myös vastustetaan ja valitettavasti heikennyksiä ajava liikehdintä on viime vuosina ympäri maailman vahvistunut.

Tasa-arvon päivänä jokaisen on hyvä miettiä, miten itse voisi olla mukana edistämässä parempaa kehitystä. Annetaan tilaa toisille. Kunnellaan ja kuullaan. Kunnioitetaan ja arvostetaan toisiamme erilaisista näkemyksistä huolimatta. Tunnistetaan se tosiasia, että tasa-arvo ei ole vielä likimainkaan valmis. Yhteiskunnassamme, työpaikoillamme, kodeissammekin on edelleen niin tiedostettuja kuin tiedostamattomia käytösmalleja, jotka hankaloittavat tasa-arvon etenemistä. Ei kielletä niitä, vaan nostetaan epäkohdat esille ja etsitään ratkaisuja ongelmiin. Uudistetaan rakenteita ja asenteita.

Tasa-arvo ei ole valmis myöskään internetissä. Vastakkainasettelu on vahvistunut ja kieli koventunut etenkin sosiaalisen median kanavissa. Korona-aikana ihmiset ovat jääneet yhä enemmän koteihinsa ja monien vapaa-ajan vietossa korostuu internetin ja erilaisten sovellusten käyttö. Erityisesti naiset ja vähemmistöt joutuvat nettivihan kohteiksi. Myös lapsiin kohdistuva kiusaaminen netissä ja verkkoväkivalta ovat yhä suurempia ongelmia.

Tulevien kuntavaalien myötä erityisesti ehdolle asettuvat naiset joutuvat selvitysten mukaan nettihäirinnän kohteiksi. Häirinnän ja vihapuheen tavoitteena on vaientaa. Pienilläkin tavoilla voi vaikuttaa siihen, että tasa-arvo toteutuisi hieman paremmin. Toimitaan itse esimerkkeinä. Ei sallita vihanlietsontaan ja puututaan kaikkeen häirintään ja vähättelyyn.

Itse aion edistää naisiin kohdistuvan nettihäirinnän kitkemistä muun muassa olemalla mukana laatimassa puolueellemme sosiaalisen median käyttöön liittyvää ohjeistusta. Sen tarkoituksena on puuttua entistä paremmin niihin tilanteisiin, joissa epäasiallista käytöstä havaitaan.

Kuvassa Minna Canthin talo, Kanttila, Kuopiossa.