Valikko 

Blogi

Sote-uudistus tarjoaa mahdollisuuden korjata opiskelijaterveydenhuollon ongelmat

Julkaistu 15.3.2016

Professori Brommels esitteli tänään sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauteen liittyvän selvityksen väliraportin. Työryhmän väliraportissa on esitetty hyviä suuntaviivoja myös opiskelijaterveydenhuollon huomioimiseen osana uudistusta. Selvityshenkilöt ovat tehneet esityksen nykymuotoisen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminnan säilyttämisestä. Kannatan tätä esitystä.

Osana sote-uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Tämä on mielestäni keskeisimpiä palasia sote-uudistuksen onnistumisessa. Valinnanvapauden myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden tuottajan julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin väliltä. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason palveluita ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy. Valinnanvapauden rooli osana sote-uudistusta on siis huomattavan suuri ja merkittävä. Asiakkaan valinnan mahdollisuus turvataan yhtenäisillä palveluiden laatuperusteilla ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla. Valinnanvapaus on positiivinen, tulevaisuuslähtöinen ja ihmisten palveluja parantava uudistus.

Tällä hetkellä YTHS palvelee vain yliopisto-opiskelijoita ja AMK-opiskelijoiden terveyspalvelut ovat kuntien vastuulla. Opiskelijajärjestöt haluaisivat laajentaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palvelut koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Tämän ehdotuksen toteuttamisen pohdinnan aika on juuri nyt. Mielestäni toive on varsin perusteltu. Opiskelijaterveydenhuollon keskittäminen yhteen paikkaan olisi selkeä ratkaisu, joka helpottaisi toiminnan suunnittelua ja ennaltaehkäisevien palveluiden tarjoamista, mutta ennen kaikkea parantaisi tasa-arvoa opiskelijoiden välillä.

Sote-uudistus tarjoaa mahdollisuuden korjata opiskelijaterveydenhuollon ongelmat. Opiskelijoita ei tule unohtaa uudistuksessa, vaan toimivaksi todetun YTHS:n toimintaan tulee panostaa, ja sen toimintavalmiuksia kehittää ja laajentaa jopa entisestään.

Selvityshenkilötyöryhmä on arvioinut opiskelijaterveydenhuollon kehittämistä ja siihen liittyviä linjaamista vielä vaativia asioita. Jatkovalmistelussa tulee arvioida vielä erityisesti rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Sote-uudistuksen seuraavat isot päätökset koskevatkin mallia, jolla sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus tulevaisuudessa kerätään. Opiskelijaterveydenhuolto on osa julkisrahoitteista terveydenhuoltoa, joka siirtyisi uudistuksessa kunnilta maakuntien vastuulle. Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto on järjestetty nykyisin yliopistopaikkakuntien ja YTHS:n välisellä sopimuksella.