Valikko 

Blogi

Terveisiä Marokosta

Osallistuin tällä viikolla Euroopan neuvoston kutsusta pyöreän pöydän keskusteluun Marokon parlamentissa, maan pääkaupungissa Rabatissa. Aihe koski nuorison osallisuuden edistämistä sekä koulutusratkaisuja, jotka ovat Marokon kehityksen kannalta aivan keskeisiä haasteita. Maan heikko koulutustaso ja korkea nuorisotyöttömyys ovat aiheuttaneet laajaa nuorten näköalattomuutta. Väestön polarisaatio voimistuu ja koulutus on suorastaan kriisissä. Euroopan neuvoston tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoita ja tutkijoita. […]

Julkaistu 31.3.2022 0

Vi behöver energi- och livsmedelsomställningar

Energi- och livsmedelspriserna stiger. Det fanns redan flera bakomliggande orsaker, såsom världsmarknadens tillväxt och ökningen av priset på utsläppsrätter. De vattenreserver som torkat ut på grund av den torra sommaren höjde elpriserna, särskilt i de nordiska länder som förlitar sig på vattenkraft, och å andra sidan försvagade torkan till exempel spannmålsskörden.  Sedan dess har Rysslands agerande, […]

Julkaistu 31.3.2022 0

Tarvitsemme energia- ja ruokamurrokset

Energian ja ruoan hinnat nousevat. Taustalla on jo alkujaankin monenlaisia syitä, kuten maailmanmarkkinoiden kasvaminen ja päästöoikeuksien kallistuminen. Kuivan kesän kuiventamatvesivarannot nostivat etenkin vesivoimaan nojaavissaPohjoismaisissa sähkön hintaa ja toisaalta kuivuus heikensi esimerkiksi viljasatoja.  Sittemmin Venäjän toimet ja etenkin järkyttävä hyökkäyssota Ukrainaan ovat pahentaneet tilannetta entisestään. Moni Euroopan maa on riippuvainen venäläisestä energiasta ja toisaalta niin Venäjä kuin Ukraina […]

Julkaistu 30.3.2022 0

TET-harjoittelupäiväni eduskunnassa

Moi! Olen Sanni, turkulainen toisen vuoden lukiolainen ja olin tiistaina 15.3. eduskunnassa TET-harjoittelussa. Tarkoituksenani oli viettää päivää Saara-Sofian avustajan Marika Helinin kanssa, mutta sairastumisen vuoksi Mari-Leena Talvitien avustaja Laura Pistemaa otti lennosta kopin päiväni ohjaamisesta. Aamulla saavuttuani eduskuntaan turvatarkastusten läpi hieman jännittyneenä sain vastaani iloisen Lauran, jonka kanssa siirryimme heti Kokoomuksen eduskuntaryhmän avustajien viikkokokoukseen. Kokouksessa […]

Julkaistu 21.3.2022 0

Ukrainalaiset taistelevat arvojemme puolesta

Putinin sota Ukrainassa jatkuu kolmatta päivää. Tuskin olen ainoa, jolla päivät ovat kuluneet pitkälti tilannetta seuraten, huolissaan. Tässä päällimmäiset ajatukseni tänään. 1. KYSYMYS ON ARVOJEN PUOLUSTAMISESTA Ukrainalaiset taistelevat urheasti! He puolustavat omaa maataan ja itsenäisyyttään. Samalla he puolustavat yhteisiä länsimaisia arvojamme: vapautta, demokratiaa, Euroopan tulevaisuutta. Ei Venäjän uhkana ole NATO, saati natsit tai narkomaanit, kuten […]

Julkaistu 26.2.2022 0

Itsenäisten valtioiden on voitava tehdä omat päätöksensä

Heti kun Kiinan rooli olympialaisten näyttämönä päättyi, otti Venäjällä suurvaltahaikailun näytös uusia kierroksia. Vaikutti olleen suunnitelmissa. Putin järjesti näytösmäisen turvallisuusneuvoston kokouksen ja piti pitkän, poukkoilevan ja huolta herättävän puheen. Venäjä aikoo tunnustaa Itä-Ukrainalle kuuluvien alueiden itsenäisyyden. Tämä tarkoittaa merkittävää eskalaatiota jo ennestään erittäin jännittyneeseen tilanteeseen. Tunnustamalla separatistialueet Venäjä rikkoo kansainvälistä oikeutta sekä Minskin sopimuksia. Alueet […]

Julkaistu 21.2.2022 0

Turun Tunnin junan tavoitevuotta ei tule siirtää

Tunnin juna -hankkeeseen liittyen saatiin huolestuttavia uutisia. Hallitus antoi eduskunnalle käsiteltäväksi U-kirjelmän. Siinä esitetyn kannan myötä Tunnin junan tavoitevuosi uhkaa siirtyä jopa kymmenellä vuodella eteenpäin. Hanke on Varsinais-Suomelle erittäin tärkeä. Meillä on erinomaiset perusteet nopeamman ja sujuvamman ratayhteyden toteuttamiselle. Se edistäisi kasvua, laajentaisi työssäkäyntialuetta, parantaisi elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia sekä vähentäisi päästöjä. Viivytysuhan taustalla on hallituksen halu […]

Julkaistu 18.2.2022 0

Ihmisoikeuksien toteutuminen luo pohjan vakaudelle

Eduskunta kävi tänään lähetekeskustelun joulukuussa julkaistusta ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Selonteossa linjataan valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaa kansainvälisesti, Euroopan unionissa sekä kansallisesti. Samalla siinä kuvataan niitä toimia, joilla Suomessa turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Ajankohta selonteon käsittelylle on maailmanpoliittisesti mitä tärkein. Selonteosta käy ilmi sama, kuin kansainvälisten tutkimuslaitosten selvityksistä – ihmisoikeustilanne sekä demokratiakehitys ovat heikentyneet jo pitkään kymmenissä […]

Julkaistu 16.2.2022 0

Vastuullisuus on Suomen vahvuus

Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut siitä, miten hänen ostamansa tuote tai palvelu on tuotettu. Vastuullisuus onkin ollut jo pidemmän aikaa vahvistunut trendi, monin paikoin ihan keskeinen osa tämän päivän liiketoimintaa. Kuluttajan on kuitenkin edelleen vaikea varmistaa valintojensa vastuullisuus. Useimmiten valveutuneemmallekin kuluttajalle on haaste selvittää varmasti, miten hyvin esimerkiksi ihmisoikeudet on jonkin tuotteen tuotannossa huomioitu. Siksi […]

Julkaistu 11.2.2022 0

Ansvarsfullhet är Finlands styrka

Allt fler konsumenter är intresserade av hur produkten eller tjänsten de köper har producerats. Ansvarsfullheten har varit en växande trend redan under en längre tid, och utgör på många håll en central del av den dagliga verksamheten.  För konsumenterna är det trots det fortfarande svårt att försäkra sig om att de val de gör är ansvarsfulla. I de […]

Julkaistu 10.2.2022 0