Valikko 

Blogi

Yrittäjyys- ja työllisyyspaketilla parannetaan yrittämisen edellytyksiä

Julkaistu 13.4.2016

Hallituksen eilen julkaisemassa yrittäjyys- ja työllisyyspaketissa otetaan Suomen uudistamisen kannalta oikeita askelia. Kilpailukyvyn vahvistaminen on hallituksen tärkeimpiä tavoitteita. Yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä on Suomessa parannettava.

Yrittäjyyspaketissa onkin useampia positiivisia linjauksia, joilla tuetaan eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, parannetaan toimintaedellytyksiä ja poistetaan yrittämisen esteitä. Toimenpiteillä muun muassa tehostetaan yritysten kansainvälistymispalveluita, vahvistetaan yritysrahoituksen välineitä, kevennetään sääntelyä ja lupaprosesseja sekä avataan markkinoita kilpailulle.

Muutamia positiivisia nostoja paketista:

Yksinyrittäjän tukipaketilla madalletaan kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiselle palkkatukea, starttirahaa tai muuta kannustinta käyttämällä. Mielestäni työn tekemisen ehtoja pitää kehittää siitä näkökulmasta, että lainsäädännöllä ei tukahduteta pieniä yrityksiä työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sovittaessa. Se, mikä toimii satoja ihmisiä työllistävissä suurissa yksiköissä voi olla kynnyskysymys pienellä työpaikalla. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle aina iso ratkaisu ja riski, joten se tulee tehdä mahdollisimman helpoksi ja järkeväksi.

Työttömyysturvajärjestelmään valmistellaan selvitystyön pohjalta muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen. Tavoitteena on tehdä esimerkiksi sivutoiminen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi.

Tehdään mahdolliseksi oleskeluluvan myöntäminen start-up-yrittäjyyden perusteella yhtiömuodosta riippumatta. Suomi tarvitsee kasvua ja jos jollakulla on idea ja intoa toteuttaa sitä, meidän pitää se mahdollistaa. Mielekäs tekeminen myös motivoi ja kotouttaa paljon paremmin kuin tyhjänpäiväinen odottelu ja peukaloiden pyörittely.

Innovaatiopankki vauhdittaa innovaatioiden ja patenttien parempaa hyödyntämistä ja kaupallistamista. Se tuo yhteen tutkimuslähtöisten ideoiden tuottajat ja uusien ratkaisujen hyödyntäjät.

On paitsi ilahduttavaa, myös välttämätöntä, että hallitus tekee nyt hartiavoimin töitä yhdessä yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Hienoa, että yrittäjyyden ja työllistämisen kynnystä madalletaan sekä puretaan samalla kannustinloukkuja. Työnteon on aina oltava kannattavampaa kuin tekemättä jättäminen.

Hallituskauden tavoitteena on 72 prosentin työllisyysaste, 110 000 uutta työpaikkaa ja velkaantumisen pysäyttäminen tällä hallituskaudella. Kehysriihessä päätettyjen toimien lisäksi hallitus on jo aiemmin hallitusohjelmassa ja hallituksen toimintasuunnitelmassa sopinut työllisyyttä parantavista toimista. Ne koskevat esimerkiksi työvoimahallinnon uudistamista, työperäistä maahanmuuttoa, työehtoja ja paikallista sopimista.

Muuttuva työelämä vaatii yhä enemmän liikkumavaraa paikalliselle sopimiselle. Mielestäni nykyiset työmarkkinat ovat turhan jäykät eikä nykyinen tupopöytä enää vastaa tämän päivän yritystoimintaa. Kyllä asioista pitää voida sopia nykyistä laajemmin siellä, missä niiden asioiden kanssa oikeasti eletään jokapäiväistä arkea eli nimenomaan työpaikoilla.