Valikko 

Blogi

Tasa-arvoa asevelvollisuuteen

Julkaistu 9.4.2019

Osallistuin tänä keväänä valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Sen myötä olen tullut pohtineeksi paljon asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen tulevaisuutta sekä mahdollisuutta niin sanottuun kansalaispalvelukseen.

Kurssimme avajaisissa Puolustusvoimien komentaja Lindberg käytti ison osan puheestaan perustellakseen nykyistä järjestelmää miesten asevelvollisuudesta, jota naisten vapaaehtoinen palvelus täydentää. Itse olen kuitenkin pitänyt koko ikäluokan yhteisiä kutsuntoja hyvänä ajatuksena. Maanpuolustuskurssin aikana näkemykseni vain vahvistui.

Koko ikäluokan kutsuntoja voi perustella monesta näkökulmasta. Se parantaisi tasa-arvoa ja varmistaisi että osaaminen on parhaassa mahdollisessa käytössä. Lisäksi kaikkia koskevat kutsunnat olisivat erinomainen mahdollisuus tavoittaa kokonainen ikäluokka. Sen kautta pystyttäisiin kartoittamaan nuorten terveydentilaa sekä torjumaan tehokkaasti syrjäytymistä. Uusi malli olisi hyvä myös työelämän näkökulmasta. Tästä aiheesta on kirjoittanut mm. tohtori Heli Häyrynen Suomen Kuvalehden julkaisemassa artikkelissa. Häyrynen perustelee kattavasti naisten ottamista mukaan kutsuntoihin muun muassa alkuvaiheen urakehityksen kannalta. Suosittelen lukemaan artikkelin, se on silmiä avaava!

Olen keskustellut aiheesta monien johtavassa asemassa toimivien kanssa. Puolustusvoimien näkökulmasta huolet uudistukseen tuntuvat liittyvän erityisesti kolmeen seikkaan. Ensimmäinen on kutsunnat-termin käytön ongelmallisuus, sillä kutsuntojen laajentaminen naisiin edellyttäisi lakimuutosta. Toiseksi pohditaan sitä, mikä taho vastaisi mittavasti laajenevan kokonaisuuden organisoinnista. Kolmanneksi ollaan ymmärrettävästi huolissaan resursseista. Koko ikäluokan kutsunnat maksavat, mutta ihan selvää on, että muutos ei saa olla pois puolustusvoimien muusta toiminnasta.

Teot tasa-arvon edistämiseksi saavatkin maksaa, etenkin kun positiivisia vaikutuksia on hyvin laajasti. Myös muut vielä pohdittavat asiat ovat kyllä ratkaistavissa. Varusmiespalveluksessa menestyminen on kiinni yksilöllisistä kyvyistä ja motivaatiosta, ei sukupuolesta. Koko ikäluokan kykyjen ja potentiaalin parempi hyödyntäminen maanpuolustuksessa parantaisi Suomen puolustuskykyä ja olisi eduksi maanpuolustustahdolle.

Tulevalla kaudella teen töitä sen eteen, että koko ikäluokkaa koskevien kutsuntojen selvitystyö käynnistetään.

 

Kuvat: Osallistuin maanpuolustuskurssille kevään aikana