Valikko 

Blogi

Sidosryhmät vahvemmin mukaan kalastuslain arviointiin

Julkaistu 3.12.2018

Kokoomuksen kansanedustajat Markku Eestilä ja Saara-Sofia Sirén suhtautuvat varauksellisesti maa- ja metsätalousministeriön pyrkimyksiin avata kalastuslaki. Edustajien mukaan nykyinen kalastuslaki on sidosryhmien kanssa tehdyn pitkän työn tulos.

”Lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen kestävä käyttö ja hoito. Näin turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen suojelu ja vesistöjen monimuotoisuus”, Sirén ja Eestilä toteavat.

Jos kalastuslaki halutaan avata, sen tulee pohjautua perusteelliseen taustatyöhön ja hyvään valmisteluun.

”Kalastuskysymyksissä on ratkaistavana useita eri sidosryhmiä koskevia asioita. Taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden yhteen nivominen vaatii laajaa ja perusteellista yhteistyötä sekä avointa valmistelua. Tämä tarkoittaa sitä, että vesialueita niin vapaa-aikanaan kuin toimeentulonlähteenään hyödyntävät kalastajat, kuntalaiset ja matkailijat sekä heidän näkemyksensä huomioidaan”, edustajat muistuttavat.

Kalastuslaista löytyy kohtia, joita voisi päivittää vastaamaan entistä paremmin lain tavoitteita.

”Esimerkiksi ehdotus menettämisseuraamuksen lisäämisestä kalastuslakiin on erittäin kannatettava. Se parantaisi uhanalaisten kalakantojen suojelua salakalastukselta”, Sirén sanoo.

”Kalastuslain avaaminen on hallitusohjelmakysymys. Tämän hallituksen asialistalla lain avaaminen ei ollut. Kalastuksen lisäksi on huomioitava, että kalanviljelyä tulisi lisätä merellä ja laitoksissa. Suomalaisten lautasille on saatava enemmän kotimaista kalaa. Kalanviljelyn osalta määrätietoisen työn pitää jatkua ensi kaudellakin”, Eestilä toteaa.

Kokoomus kantaa huolta kestävistä kalakannoista Itämerellä, sisävesillä ja pohjoisen lohijoilla. Lapin paikallisille hyvin tärkeä pykälä Ylä-Lapin kalastusmahdollisuuksista jää valitettavasti nyt heikon prosessin jalkoihin. Kokoomus haluaa tehdä Ylä-Lapin kalastusoikeuksista tarkan selvityksen, jonka pohjalta sitten edetään kaikkien oikeuksia kunnioittaen.

(Tiedote 3.12.2018)

Markku Eestilä

Saara-Sofia Sirén