Valikko 

Blogi

Moderskapslagen avancerar

Julkaistu 26.9.2017

Riksdagens lagutskott beslutade fredagen 22.9 att i fråga om moderskapslagen bereda ett betänkande som förordar de förslag som framförts i ett medborgarinitiativ.

Saken gäller ett viktigt steg mot bättre rättsskydd för varje barn som föds. Den som är barn till två kvinnor kan i dag få rätt till båda sina föräldrar endast genom en adoptionsprocess. Moderskapslagen skulle möjliggöra att barnet erkänns redan före födseln.

Lagutskottet beslutade med klara siffror 14-3 om beredning av ett förordande betänkande. Utskottets betänkande blir färdigt senast våren 2018.

Moderskapslagen väcker känslor och den kommer otvivelaktigt att igen orsaka en massa prat när den kommer till behandling i riksdagen. Många invändningar bottnar emellertid i fördomar och felaktiga föreställningar. Moderskapslagen tar till exempel inte faderskapet av någon. Det är inte ens i teorin möjligt, för lagen gäller endast kvinnopar som får barn med hjälp av insemination, varvid inget faderskap kan fastställas. Moderskapslagen berövar alltså ingen rätten till faderskap eller till en far.

Familjediversiteten är redan vardag. Moderskapslagen innebär egentligen en liten och teknisk förändring som inte på något sätt inverkar på vardagen för större delen av befolkningen. För dem som är personligt berörda har reformen i alla fall stor betydelse.

Moderskapslagen är särskilt viktig med tanke på jämlikhet för barnen. Laginitiativet är omsorgsfullt utarbetat och det förordas av samtliga stora barn- och familjeorganisationer. Jag är glad att lagutskottet för sin del har beslutat förorda att ärendet går vidare.

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser.