Valikko 

Blogi

Kokoomusedustajat ehdottavat selvitystä opinto-ohjauksen laadusta

Julkaistu 3.6.2017

Tänä viikonloppuna uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet saavat käteensä todistukset ja palkkion opiskelustaan. Kokoomuksen sivistysvaliokunnan kansanedustajat Sanna Lauslahti, Saara-Sofia Sirén ja Sari Multala haluavat onnitella kaikkia valmistuneita upeasta suorituksesta.

”Kouluttautunut nuoriso on Suomen menestystekijä nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksen korkea laatu ja ajantasaisuus kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla tukee parhaiten suomalaisten osaamisen kasvua ja valmiuksia pärjätä alati muuttuvassa työelämässä.  Suomalaisen kilpailukykyisen osaamisen takaa pitkällä tähtäimellä kehittämisintohimo tehdä koulutusjärjestelmämme yhä paremmaksi kaikilla eri tasoilla. Hallitusta on tässä kiittäminen, kun se on lähtenyt määrätietoisesti kehittämään lukiota, ammatillista koulutusta ja koko oppimisen polkua aina työelämään siirtymiseen ja elinikäiseen oppimiseen saakka. Taklaamme näillä toimilla jatkuvasti muuttuvan ympäristön haasteita ja samalla varmistamme sen, ettei kukaan haluamattaan joudu pitämään ylimääräisiä välivuosia tai tipahda ulkopuolelle”, toteaa sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti.

Edustajat muistuttavat, että toisen asteen koulutusta uudistetaan parasta aikaa vastaamaan paremmin muuttuneisiin osaamistarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen reformi on eduskunnan käsittelyssä ja tarkoituksena on, että uudistus astuu voimaan ensi vuoden alusta. Reformi on edustajien mukaan tärkeä rakenneuudistus, jolla opetuksesta tehdään entistä työelämälähtöisempää ja osaamisperusteista sekä tulevaisuuden tarpeet huomioivaa.

”Työelämään tarvitaan jatkuvasti enemmän osaavia ammattilaisia – tekeviä käsiä ja käytännön osaamista. Emme voi jumiutua vanhoihin rakenteisiin, kun ne eivät tänä päivänä välttämättä enää päde eivätkä tarjoa nuorelle osaajalle sellaista osaamista, josta hän kokee olevan itselleen ammatillista hyötyä. Tähän tulee jatkossa muutos, kun opinnot voidaan räätälöidä entistä joustavammin kunkin henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Pidän tätä uudistusta ensiarvoisen tärkeänä”, toteaa Sirén.

Hallitus päätti puoliväliriihessä myös lukiokoulutuksen uudistamisesta. Lukion tuntijakokokeilut ovat jo käynnissä ja kokeilun tuloksia hyödynnetään lukiokoulutuksen uudistamisessa. Lukiokoulutuksella on edelleen keskeinen sija yleissivistävänä koulutusmuotona. Ylioppilastutkintoa pyritään hyödyntämään opiskelijavalinnassa aikaisempaa vahvemmin. Samalla varmistetaan, että myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla säilyy jatkossakin mahdollisuus hakea korkeakouluopintoihin.

Edustajat korostavat, että toisen asteen on tarjottava riittävä jatko-opintokelpoisuus sekä kannustettava nuoria elinikäiseen oppimiseen. Opinto-ohjauksen rooli on tässä keskiössä. He ehdottavat, että opinto-ohjauksen laadusta käynnistettäisiin valtakunnallinen selvitys, jonka voisi toteuttaa esimerkiksi Koulutuksen kansallinen arviointineuvosto.

”Meidän on varmistettava, että jokainen toisen asteen päättävä nuori saa riittävästi tukea ja ohjausta jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisessä. Emme ole tähän päivään mennessä toteuttaneet kansallista arviointia opinto-ohjauksesta, jonka merkitys on entisestään korostunut”, sanoo edustaja Multala.

 

Sanna Lauslahti

Sari Multala

Saara-Sofia Sirén