Valikko 

Blogi

Sisäilmaongelmat ratkaistava kestävästi ja avoimesti

Julkaistu 9.6.2017

Sisäilma-, kosteusvaurio- ja homeongelmat erityisesti kouluissa ovat pitkällisen julkisen keskustelun jälkeen nousseet korkealle myös poliittisella agendalla. Kokoomus julkisti ennen kuntavaaleja toimenpide-ehdotuksensa ongelmien ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Lisäksi tänä keväänä eduskuntaan perustettiin puoluerajat ylittävä sisäilmatyöryhmä, jonka johtoryhmässä toimin.

Arvioiden mukaan vuosittainen hintalappu sisäilmaongelmien aiheuttamista terveyshaitoista lähentelee 450 miljoonaa euroa. Sisäilmaongelmat koskettavat jollakin tapaa jopa viidesosaa suomalaisista. Oireet ovat todellisia, niiden taustalla olevat syyt moninaiset.

Meidän tulisi tarkastella laajemmin sisäilmaongelmien aiheuttamia tosiasiallisia kustannuksia. Pahimmillaan huolimattomasti tai väärin toteutettu korjaus käy kalliiksi sekä investointien osalta, mutta myös kasvavina terveydenhuollon kustannuksina, sairauspoissaoloina ja mahdollisena työkyvyttömyytenä.

Päätökset home- ja kosteusvaurioisten kiinteistöjen korjaamisesta tulee tehdä huolella harkiten. Kiire ei voi olla osatekijänä ratkaisua haettaessa. Sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyvät tutkimukset tulee suorittaa aina sertifioitujen sisäilma-asiantuntijoiden toimesta. Tutkimustiedon tukena tulisi tarkastella vastaavanlaisten kohteiden korjaamisesta saatuja tuloksia muualla Suomessa. Sisäilmaongelmaisten tilojen käyttöä tulee rajoittaa viivytyksettä. Kunnilla tulisikin olla jo valmiiksi selvitettynä strategia mahdollisten väistötilojen ja muiden toimenpiteiden tekemiseksi.

Erityisen tärkeää on varmistaa yhteistyö ja sujuva vuorovaikutus kuntien ja kaupunkien eri toimialojen välillä. Jos toimialoilla tuijotetaan vain omaa budjettia, eivät tehtävät päätökset ole kokonaisuuden ja veronmaksajien kannalta vastuullisia. Yhtälailla keskeistä on huolehtia avoimesta ja ymmärrettävästä tiedotuksesta kuntalaisille ja erityisesti asianosaisille, kuten koulun henkilökunnalle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Viimeaikaiset aiheeseen liittyvät tiedotustilaisuudet eivät Turussa ole olleet onnistuneita.

Home- ja kosteusvaurioisten kiinteistöjen korjaaminen tulee suorittaa kerralla oikein, sillä meillä ei ole sisäilmakysymyksissä varaa virhearvioihin. Se saattaa maksaa lyhyellä aikavälillä enemmän, mutta on pidemmällä perspektiivillä aina järkevämpää.

Pidän kuntapäättäjien tärkeimpänä velvollisuutena tehdä sellaisia kestäviä ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa kuntalaisten oikeus puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön. Kuntalaisten luottamus on ansaittava avoimella, vastuullisella ja kestävällä päätöksenteolla.