Valikko 

Blogi

Kestävä kehitys vahvistuu 2019 budjetissa

Julkaistu 8.8.2018

 

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) esitteli tänään päälinjat vuoden 2019 talousarvioehdotuksesta. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa korostuvat työllisyys sekä vahva, kestävä kasvu.

Olen erityisen tyytyväinen valtiovarainministeriön esitykseen laajentaa ja kehittää kestävän kehityksen budjetointia. Jatkossa budjetissa tarkastellaan nykyistä laajemmin kestävän kehityksen toteuttamista ja siihen liittyviä määrärahoja.

Suomi on kestävän kehityksen budjetoinnissa edelläkävijä globaalisti tarkasteltuna. Ensi vuoden budjetin perusteluissa tuodaan ehdotuksen mukaan paremmin esille eri määrärahojen yhteydet kestävään kehitykseen. Tällä vahvistamme sekä taloudellista, sosiaalista että ympäristövastuuta Suomessa. Upeaa, että valtiovarainministeri on ottanut härkää sarvista ja panostaa kestävään kehitykseen.

Globaali YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 muodostaa kaikille maailman maille yhteisen toimintaohjelman ja konkreettisia tavoitteita. Suomen valitsemat painopisteet ohjelman toteuttamiseksi korostavat erityisesti hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta. On hienoa, että ensi vuoden budjetissa analysoidaan erikseen näiden edistämistä.

Erillinen analyysiosio on kokonaan uusi elementti valtion talousarviossa. Analyysi tuo konkreettisella tavalla esiin sen, miten veronmaksajien rahoja käytetään ja miten se vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Suomi on sitoutunut tavoitteisiin ja tämä on mielestäni oikea suunta niiden edistämisessä.

Kestävän kehityksen tarkempi dokumentointi ja analysointi osana budjettiprosesseja tuo politiikkaan myös pitkäjänteisyyttä. Toivon myös, että laajempi tarkastelu lisäisi kunnianhimon tasoa ympäristö- ja ilmastopolitiikassa.

Kun budjetoinnin vaikutuksia arvioidaan kestävyysnäkökulmasta jatkuvasti ja huolella, helpottaa se päätöksentekoa ja oikeanlaisen ympäristö- ja kehityspolitiikan tekemistä tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen ja vastuullisen politiikan teko ei myöskään kuulu vain yksittäisille ministeriöille, vaan poikkihallinnollinen tarkastelu on välttämätöntä. Budjetti kattaa kaiken sen, mihin valtio rahaa käyttää. Siksi sen kokonaisvaltainen arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta on valtavan tärkeää.