Valikko 

Blogi

Saaristomeren sinileväongelmaan on ratkaisuja, mutta tahto puuttuu

Julkaistu 17.8.2018

 

Runsaat sinilevähavainnot tänä kesänä ovat saaneet yhä useamman huolestumaan meren rehevöitymisen tilanteesta. On oikein ilahduttavaa, että aiheesta keskustellaan nyt runsaasti. Toivottavasti huolta vesistöjen tilasta kannetaan myös muina vuodenaikoina. Työtä paremman ekologisen tilan edistämiseksi tarvitaan ympäri vuoden, joka vuosi.

Keskeistä on, että Suomi ylipäänsä vähentää ravinnepäästöjään tehtyjen sitoumusten mukaisesti. Koska merkittävimmät rehevöitymistä edistävät ravinnepäästöt ovat peräisin maataloudesta, löytyvät tehokkaimmat ratkaisut myös sieltä. Ravinnepäästöjä voidaan vähentää keinoilla, joista myös viljelijä hyötyy.

Ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin voidaan estää useammalla tavalla. On ilahduttavaa, että Ympäristöministeriö valmistelee uutta toimenpideohjelmaa Itämeren ja muiden vesialueiden suojelun parantamiseksi. Ministeri Tiilikainen on nostanut esille kipsikäsittelyn, josta onkin positiivisia kokemuksia Varsinais-Suomesta. Toimenpideohjelman tulisi kipsin lisäksi mahdollistaa myös muunlaiset kuormitusta pienentävät toimet.

Kipsin rinnalla olisi selvitettävä esimerkiksi rakennekalkituksen mahdollisuuksia. Myös rakennekalkki vähentää tutkitusti fosforin huuhtoutumista vesistöihin. Se myös parantaa maan rakennetta pidempiaikaisesti. Kalkilla on lisäksi eräs merkittävä hyöty: samalla kun ravinnehuuhtoutumat vähenevät, kalkitus parantaa viljelijän satoa. Kalkki soveltuu kaikilla pelloilla käytettäväksi – myös järvien rannoilla.

Vaikuttavien tulosten saamiseksi on tulevalla hallituskaudella uudistettava koko ympäristötukijärjestelmä siten, että ympäristötuet kannustavat aidosti kestävämpään maatalouteen. Nykyinen järjestelmä ei esimerkiksi kannusta edellä mainittujen keinojen käyttöön.

Saaristomeren ulkoista kuormitusta tulee vähentää kaikin keinoin. Paikallisella tasolla esimerkiksi Turku ei voi uskottavasti toimia Itämeren puolesta, mikäli Turun Satama jatkaa meriläjitystä Airistolla.