Valikko 

Blogi

Kilpailukieltosopimuksista tehty selvitys valmistui

Julkaistu 12.6.2018

Selvitysmies Jukka Ahtelan ministeri Lindströmille tekemä selvitys kilpailukieltosopimusten käytöstä on julkaistu. Ahtela ehdottaa selvityksessään tiukennuksia kilpailukieltosopimusten käytön perusteisiin.

Jätin viime vuonna eduskunnassa lakialoitteen, joka pyrkii rajoittamaan kilpailukieltosopimusten turhaa tekemistä. Esittämässäni lakimuutoksessa ehdotan työnantajalle korvausvelvoitetta kilpailukiellon ajalta. Työnantajalla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus myös luopua kilpailukieltoehdosta, jolloin korvausta ei tarvitse maksaa.

Valmistunut selvitys vahvistaa käsitystä siitä, että pikaisia toimia kilpailukieltosopimuslainsäädännön uudistamiseksi tarvitaan. Mikäli ministeri haluaa toimia nopeasti ja edistää asiaa vielä tällä hallituskaudella, olisi tässä valmis lakialoite käytettävissä.

Kilpailukiellot jäykistävät työmarkkinoita, vähentävät työvoiman liikkuvuutta ja johtavat työelämän pelisääntöjen hämärtymiseen. Muun muassa Akavan selvityksen mukaan suuri osa työntekijöistä kokee kilpailukieltojen rajoittavan merkittävästi työpaikan vaihtoa.

Ahtelan selvitys ja aiempi tieto osoittavat, että kilpailukieltosopimuksia tehdään runsaasti ilman tarkempaa pohdintaa niiden tarpeellisuudesta tai ilman lain vaatimaa erityisen painavaa syytä. Nyt olisi korkea aika ottaa lusikka kauniiseen käteen, ja toimia asian korjaamiseksi.

 

Tietoa lakialoitteesta: https://www.ekonomit.fi/skrifter/-/asset_publisher/6BeOJvse6sla/content/osaava-tyovoima-saatava-joustavammin-tyomarkkinoiden-kayttoon-kilpailukieltosopimusten-turhaa-tekemista-rajoitettava?ekoCategoryId=&curAsset=171161&stId=47474

Ahtelan selvitys: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/lindstrom-jakaa-selvitysmiehen-huolen-kilpailukieltosopimusten-saantelya-tiukennettava?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter