Valikko 

Blogi

Kaiken alku ja juuri on alku ja juuri

Julkaistu 2.4.2019

Politiikassa on pitkään vallinnut turhauttava vastakkainasettelu ympäristönäkökulmien ja maatalouden välillä. Se on täysin turhaa, sillä nimenomaan maataloudesta on löydettävissä ratkaisut keskeisimpiin ympäristöhaasteisiimme: ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja vesistöjen suojeluun.

Vierailin viime vuoden aikana useammalla maatilalla Varsinais-Suomessa. Tilavierailuilla oli todella rohkaisevaa kuulla viljelijäyrittäjien näkemyksiä, jotka vahvistivat omaa ajatustani siitä, minkälaista kestävä maatalous on.

Ratkaisut löytyvät maaperästä. Ympäristö- ja ilmastonäkökulmista keskeistä olisi maatalouspolitiikassa edistää maaperän parempaa rakennetta ja tasapainoa sekä ympärivuotista kasvipeitteisyyttä etenkin vesistöjen läheisyydessä. Tätä tarkoitan, kun sanon että ”kaiken alku ja juuri on alku ja juuri”.

Esimerkiksi rakennekalkitus on Suomessa hyvin vähän hyödynnetty mahdollisuus, jolla voitaisiin merkittävästi parantaa peltomaan rakennetta. Kalkituksesta hyötyisi sekä viljelijän sato, että Saaristomeri.

Pelloilla on myös erinomainen potentiaali sitoa hiiltä maaperään ja kasvattaa siten hiilinieluja. Kasvipeitteisyys on luonnon oma keino tukea hiilensidontaa.

Toiminnan kehittämisessä ei pitäisi hakea vastakkainasettelua, vaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin ympäristöä ja ilmastoa kuin viljelijän elinkeinoa. Kiertotalous uusine innovaatioineen on tähän erinomainen mahdollisuus.

Rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden nykyistä parempi kierrättäminen hyödyttäisi sekä Itämerta että viljelijää. Ravinteet ovat arvokkaita ja niitä tarvitaan viljelyssä, mutta päätyessään vesistöihin ravinteet aiheuttavat haittaa. Teknologiaa ja toimintatapoja maatalouden ravinnekierron parantamiseksi on jo, mutta niiden käyttö vaihtelee, sillä tällä hetkellä järjestelmämme eivät optimaalisesti kannusta toimintatapojen uudistamiseen. Tarvitaan systeemisiä muutoksia tukemaan kiertotaloutta.

Esimerkiksi ympäristökorvausjärjestelmää tulisi uudistaa tukemaan paremmin kestäviä ratkaisuja siten, että yhä useammat viljelijät sitoutuisivat ympäristökorvaukseen. Tällä hetkellä moni viljelijä tekee jo todella edistyksellisiä investointeja kestäviin toimintatapoihin, puhtaasti omasta aloitteellisuudestaan.Ympäristöystävällisen ja kiertotalouden mukaisen viljelyn tulee olla maatalousyrittäjälle kannattavaa.

Tarvitaan myös toimia, joilla vauhditetaan kiertotalousmarkkinoiden syntymistä orgaanisille lannoitevalmisteille. Kun lanta saadaan kestävään käyttöön, voidaan vähentää ylijäämälannan levittämistä pelloille. Tämä vähentäisi ravinnevalumia vesistöihin, eikä peltoja tarvitsisi raivata lannanlevitystä varten. Lannasta voidaan valmistaa myös kiertotalouspolttoainetta, biokaasua.

Ensi kaudella tulisi edistää kiertotalouden mahdollisuuksia maataloudessa esimerkiksi seuraavin toimin:

  • käynnistetään ympäristökorvausjärjestelmän uudistaminen siten, että tuilla tuetaan ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä toimintatapoja
  • suunnataan investointitukia kiertotalouden mukaisesti esimerkiksi biokaasun tuotantoon
  • käynnistetään ravinneohjelma, jolla tuetaan kiertotalousmarkkinan syntymistä orgaanisille ravinteille ja biokaasulle
  • selvitetään kipsin tapaan rakennekalkituksen mahdollisuudet ravinnehuuhtoutumien vähentämisessä ja peltojen rakenteen parantamisessa
  • vaikutetaan aktiivisesti kestävän maatalouden puolesta osana EU:n tukipolitiikkaa (uusi maataloustukikausi CAP 2021-2027)

Kuva: Rainingn tilalla ihastelemassa luomukvinoan kasvua