Valikko 

Blogi

Puhetta tulevaisuudesta vai valintoja tulevaisuuksien välillä?

Julkaistu 1.4.2019

Moni ehdokas puhuu näissä vaaleissa tulevaisuudesta. Se on lupaavaa. Päätöksentekijöiden tulisikin osata katsoa pidemmälle kuin vain lähivuosiin. Kysymys on siitä, millaisen Suomen jätämme lapsillemme.

Tulevaisuuden tutkimuksen perusajatus on, että mahdollisia tulevaisuuksia on kuitenkin enemmän kuin yksi. Erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia on lukematon määrä: osa toivottavia, osa vähemmän toivottavia, osa todennäköisempiä kuin toiset. Jokainen päätös, jonka kansanedustajina teemme, ohjaa meitä kohti jotakin niistä tulevaisuudenkuvista. Siksi on oltava kirkkaana mielessä mihin olemme menossa, millaista tulevaisuutta kohti päätöksemme meitä ohjaavat.

Tulevaisuuden tutkimus on poikkitieteellinen tiedonala, jonka peruspyrkimyksenä on vaikuttaa päätöksentekoon siten, että edistettäisiin mahdollisimman kestäviä päätöksiä. Tulevaisuuden tutkimuksen kautta muun muassa tarkastellaan megatrendejä ja merkittävimpiä kehityssuuntia sekä muodostetaan mahdollisia tulevaisuusskenaarioita.

Tulevaisuuden tutkimusta käytetään esimerkiksi strategisen päätöksenteon tukena. Siksi onkin yllättävää, ettei politiikassa juurikaan vaikuta tulevaisuuden tutkimuksen osaajia.

Tiettävästi olen ensimmäinen poliitikko, jolla on akateeminen tutkinto tulevaisuuden tutkimuksesta. Valmistuin toistamiseen maisteriksi suoritettuani kansainvälisen tulevaisuuden tutkimuksen maisteriohjelman Turun kauppakorkeakoulussa viime vuonna.

Tulevaisuuden tutkimuksen opintoni täydensivät todella hyvin työtäni kansanedustajana. Kursseilla käsitellyt aiheet olivat samoja, joita pohdin eduskunnassa. Pääsin opintojen kautta syventämään näkemystäni sekä sain ajatuksilleni vahvistusta tutkitusta tiedosta.

Aikaisemmin suorittamani ekonomin tutkinto ja tulevaisuuden tutkimus tukevat toisiaan loistavasti. Taloustieteellinen tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta antaa hyvän raamin ymmärtää esimerkiksi liiketaloudellisia vaikutuksia ja kestävän kasvun edellytyksiä. Tulevaisuuden tutkimus taas auttaa suuntaamaan päätöksiä kohti kestäviä ratkaisuja.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olleet keskeinen osa molempia maisteritutkintojani. Tulevaisuuden tutkimuksen pro gradu tutkielman kirjoitin kiertotalouden potentiaalista rehevöitymisen vähentämisessä osana Itämeren alueen poliittista yhteistyötä. Ensimmäisessä gradussani käsittelin monikansallisten yhtiöiden yhteiskuntavastuuta. Samat aiheet ovat näkyneet vahvasti myös työssäni poliitikkona.

Tavoitteenani on ensi kaudella jatkaa tulevaisuustyötäni kansanedustajana viemällä eteenpäin esimerkiksi seuraavia kehitysideoita:

  • Lisätään lapsivaikutusten arviointia ja parannetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia hallinnon kaikilla tasoilla.
  • Jatketaan ja kehitetään edelleen kestävän kehityksen budjetointia, jolla tuodaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet valtion talousarvioon. 
  • Kehitetään ja vahvistetaan tulevaisuusvaliokunnan roolia yli hallituskausien ylittävien teemojen osalta. Tuodaan tulevaisuusnäkemys vahvemmin myös hallitusohjelman työstämiseen.
  • Palautetaan komiteavalmistelu esimerkiksi ilmastotoimien edistämiseksi. Olen ehdottanut, että laajennetaan kahdeksan puolueen pyöreän pöydän keskustelua ja kutsutaan mukaan myös esimerkiksi ympäristö- ja työmarkkinajärjestöt, tutkijat, kunnat, yritykset ja nuoret.
  • Vahvistetaan demokratiaa luomalla kansalaisaloitteiden yhteyteen kansalaisosallistamisen rakenne toimenpidealoitteeni pohjalta.