Valikko 

Blogi

Tekoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen

Julkaistu 17.3.2019

Kokoomus on julkaissut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman. Ohjelman kohdista moni on ilokseni sellaisia asioita, joita olen kansanedustajakauteni aikana tavalla tai toisella tuonut esille. Nostan esille joitakin esimerkkejä.

Kärjessä on itseoikeutetusti perhevapaauudistus, jonka kautta edistetään tasa-arvoa, naisten työmarkkina-asemaa ja työllisyyttä. Keskeistä on, että jatkossa perhevapaat jakaantuvat vanhempien kesken tasaisemmin ja joustavammin ja että erilaiset perheet ovat kaikki samalla viivalla.

Muita itselleni erityisen tärkeitä kirjauksia ovat muun muassa suostumuksen huomioiminen osana raiskauslainsäädännön uudistusta sekä sovittelun poistaminen lähisuhdeväkivaltarikoksista. Ohjelmassa linjataan, että intersukupuolisille vauvoille tulee tehdä toimenpiteitä vain pakottavista terveydellisistä syistä ja että tyttöjen silpominen tulisi kieltää erillislailla. Iloitsen myös siitä, että Kokoomus on sitoutunut edistämään translain kokonaisuudistusta. Mielestämme naiset tulisi ottaa mukaan kutsuntoihin – asia, josta kirjoitin ihan taannoin. Lisäksi olen oikein ylpeä, että ohjelmaan päätyi mukaan ehdottamani kirjaus sukupuoleen liittyvien terveystuotteiden alemmasta alv-kannasta.

Ohjelmassa on myös tärkeä toteamus, jonka perusteella jokainen ihminen on yhtä arvokas riippumatta esimerkiksi synnynnäisistä ominaisuuksistaan. Vammaisten ja osatyökykyisten oikeuksista osalta halutaan vahvistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan esimerkiksi osa-aikatyön, kulttuurin ja muun virikkeellisen ja sosiaalisen toiminnan avulla. On tärkeää myös huolehtia erityisesti julkisten paikkojen ja tilojen esteettömyydestä ja turvallisuudesta.

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat aiheita, joita olen viime aikoina pohtinut paljon. Esimerkiksi julkisten poliittisten tilaisuuksien esteettömyyteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Tässä asiassa meillä monilla on vielä parannettavaa. Olemme nostaneet asian vastikään keskusteluun Kokoomuksen eduskuntaryhmän sisällä ja olen pyrkinyt tiedottamaan asiasta myös Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtajan roolissa. Lähtökohtana on, että jatkossa kaikki järjestämämme avoimet tilaisuudet ovat aidosti avoimia kaikille.