Valikko 

Blogi

Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen, vihdoinkin!

Julkaistu 13.5.2016

Saimme eilen vihdoin hyviä uutisia kun Suomi talletti YK:n vammaissopimuksen ratifioimiskirjansa YK:n pääsihteerille. Oli todellakin jo aika! On ollut suorastaan häpeällistä, miten pitkään ratifiointi ja koko prosessi on kestänyt. Suomi hyväksyi YK:n vammaisten yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan jo toukokuussa 2007. Sopimuksen ratifiointi on kuitenkin veynyt ja siirtynyt jatkuvasti, koska Suomen itsemääräämislakien pitää olla yhdenmukaiset ja samalla tasolla sopimuksen artikloiden kanssa. Tämän vuoksi edellinen eduskunta pystyi hyväksymään YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vasta maaliskuussa 2015.

Hyvä juttu, että ratifiointi nyt viimein toteutui ja sopimus tulee voimaan kesäkuussa. On ollut jopa häpeällistä, että Suomi on ollut viimeisiä EU-maita, joissa täydet ihmisoikeudet vammaisille takaavaa YK:n sopimusta ei ole saatettu voimaan. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintää sekä edistetään esteettömyyttä. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvomaan nimetään Suomessa viranomaistaho ja samalla perustetaan sopimuksen koordinointijärjestelmä.

Mielestäni on erittäin tärkeää, että vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja valinnanvapaus esimerkiksi asumiseen sekä osallisuuteen yhteiskunnassa mahdollistetaan tukemalla heidän elämäntaitojaan ja voimavarojaan kaikin mahdollisin keinoin. Lisäksi sopimus velvoittaa kuulemaan vammaisia ja heitä edustavia järjestöjä,heitä koskevissa asioissa. Tärkeä askel eteepäin. Hienoa, että asia vihdoin etenee!