Valikko 

Blogi

Perhevapaajärjestelmä uusiksi vielä tällä kaudella

Julkaistu 2.3.2017

Kokoomus julkaisi tällä viikolla Perheet ja Työelämä -asiakirjan, jossa esitellään Kokoomuksen näkemys perhevapaamalliksi, varhaiskasvatuslinjauksiksi sekä tehdään ehdotuksia perheiden sujuvamman arjen järjestämiseksi. Olen kirjoittanut näistä aiheista paljon ja sanottavaa riittää myös nyt. Tästä syystä kirjoitan aiheesta kaksi blogia. Tämä ensimmäinen kirjoitukseni käsittelee Kokoomuksen esittämää mallia perhevapaista.

Työllisyyden lisääminen on hallituksen tärkein tavoite. Suomessa naisten työllisyys on alhaisemmalla tasolla, kuin muissa Pohjoismaissa. Perhevapaajärjestelmällä on tässä suuri merkitys, sillä kotihoidontuen käyttäjistä lähes kaikki ovat naisia. Pitkät perhevapaat vaikuttavat heikentävästi naisten uraan, palkkaan ja eläkkeeseen – ja siten eriarvoistavat työmarkkinoita.

Jos haluamme lisätä tasa-arvoa työelämässä, meidän on pystyttävä jakamaan perhevapaat ja siten vanhemmuuden kustannukset tasaisemmin. Parhaaksi ratkaisuksi ollaan esitetty miesten kannustamista käyttämään omaa oikeuttaan perhevapaisiin.

Tähän keskusteluun Kokoomus on nyt tuonut oman mallinsa, jonka avainsanoja ovat jousto ja valinnanvapaus. Kokoomuksen mallissa perhevapaat koostuvat seuraavasti:

 

 • Äidille maksettava odotusraha (5 viikkoa)
 • Yhteensä vuoden mittainen ansiosidonnainen vanhempainvapaa
  • molemmille vanhemmille on kiintiöity 3kk
  • loput vanhempainvapaakaudesta (6kk) voidaan jakaa pidettäväksi vanhempien parhaaksi näkemällä tavalla, sekä voidaan myös siirtää muulle kuin juridiselle vanhemmalle
  • yksinhuoltajalla luonnollisesti on oikeus käyttää koko 12kk osuus
 • Lisäksi perheillä on käytettävissä 6 kuukauden joustava hoitoraha (800€/kk), jonka vanhemmat voivat jakaa haluamallaan tavalla. Hoitorahan voi myös puolittaa, jolloin sen kesto on pidempi.
 • Täysimääräisenä tuet riittävät siihen, kun lapsi on 1,5-vuotias ja puolitettuina 3-vuotiaaksi asti. Kolmevuotiaaksi astikin käytettynäkin (eli puolitettuna) tuen taso olisi nykyistä kotihoidontukea korkeampi.
 • Perheet voivat käyttää vanhempainvapaita ja hoitorahaa haluamassaan järjestyksessä. Toinen vanhempi voi käyttää oman vanhempainvapaakautensa vasta sitten, kun äiti on käyttänyt jo hoitorahaakin.
 • Malli on toteutettavissa kustannusneutraalisti (perhevapaajärjestelmän osalta. Toisaalta lisäpanostuksia tarvittaisiin toki varhaiskasvatuspuolelle, mikä on hyvin perusteltavissa.)

 

Kokoomuksen perhevapaamallissa halutaan päästä eroon vapaiden käytön tiukoista raameista, sekä tukea mahdollisuutta tehdä osa-aikaista työtä. Pienten lasten vanhempien perheen ja työelämän parempi yhteensovittaminen edellyttää uusia keinoja myös työelämän puolelta, mutta ensin meidän on huolehdittava siitä, että tukijärjestelmämme mahdollistaa sen.

Erilaiset työntekemisen muodot yleistyvät tulevaisuudessa, joten perhevapailtakin odotetaan uudenlaista joustoa elämäntilanteiden mukaan.

Naisten paremman työllisyyden, työmarkkina-aseman, sekä yleisen työllisyysasteen nostamiseksi on tärkeää, että perhevapaajärjestelmän uudistusta ryhdytään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. Nyt on korkea aika ryhtyä modernisoimaan aikansa elänyttä ja joustamatonta perhevapaajärjestelmäämme joka on myös suurin ja merkittävin tasa-arvohaasteemme.

Perhevapaauudistuksen tarpeesta tuntuu olevan erittäin laaja yhteisymmärrys. Erilaisia malleja valmistelun pohjaksi on nyt useita ja taustamateriaalia muutenkin kattavasti. En näe mitään syytä, miksi hallitus ei ryhtyisi edistämään kokonaisuudistusta tämän kauden aikana.