Valikko 

Blogi

Möjlighet till en god död

Julkaistu 8.3.2017

Döden är en del av människolivet men det är svårt att tala om döden. Som en okänd sak väcker döden rädslor. Är den förknippad med smärta och lidande? Hur länge varar lidandet? Var och en av oss önskar sig själv och sina nära en god död. 

 

Riksdagen har denna vecka fått till behandling ett medborgarinitiativom eutanasi. Jag stöder initiativet eftersom jag tycker att det är frågan om just detta: möjligheten till en god död. Ingen ska behöva utstå ett odrägligt lidande. Jag är glad över att laginitiativet om eutanasi lyfter denna viktiga sak under diskussion. Hurdan är en död som respekterar människovärdet och hur ger man en god vård för en döende? Dessa frågor lyder under samhällsdebatten och är en del av livet.

 

Kriterierna för eutanasi bör definitivt beredas noggrant och de skall vara detaljerade. Det här är säkert alla eniga om. Eutanasi och terminalvård är inte heller motsatta saker. En god och tillgänglig terminalvård bör i alla fall utvecklas. 

 

Utvecklingen inom medicinvetenskapen har möjliggjort en allt bättre vård av mångahanda sjukdomar och därmed lever människorna mycket längre än tidigare. Också värden i samhället förändras med tiden och under nya omständigheter. Jag tycker att det i denna tid är viktigt att föra en grundlig diskussion om eutanasins behövlighet.

 

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser