Valikko 

Blogi

Mikä Suomen luontoa vaivaa

Julkaistu 3.10.2018

 

Elinympäristömme heikkenee huolestuttavaa tahtia. Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ei ole vielä herättänyt yhtä suurta huolta kuin ilmastonmuutos, vaikka itse asiassa kyseessä on vähintäänkin yhtä kriittinen kysymys. Tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 2020 mennessä. Tähän mennessä tehdyillä toimenpiteillä on saavutettu yksittäisiä edistysaskeleita, mutta köyhtyminen jatkuu edelleen.

Kaiken taustalla on se, miten käytämme resurssejamme. Kun elämme yli varojemme, luonto köyhtyy. Päätöksentekomme tulisi perustua pidemmän aikavälin näkökulmaan. Kertakäyttökulutuksesta tulisi päästä kokonaan eroon.

Kulutustottumuksia voidaan ohjata esimerkiksi verotuksella. Tavoittelemamme vihreä verouudistus tarkoittaa verotuksen painopisteen muuttamista työn verotuksesta kohti ympäristölle haitallisia veroja.

Tarvitaan myös lisää suojelua. Vapaaehtoiseen suojeluun perustuvalla METSO-hankkeella on todella positiivisia kokemuksia metsien suojelusta Etelä-Suomessa. Hanke on aikataulutettu vuoteen 2025, joten nyt on aika pohtia, miten suojelemme metsiämme METSOn jälkeen. Hanketta on syytä jatkaa ja samalla laajentaa muihin elinympäristöihin. Myös Natura2000 -verkosto on kohta päivittämisen edessä ja suojelualueita on syytä täydentää.

Yksi kiinnostava, uusi toimintatapa on niin sanottu ekologinen kompensaatio. Siinä esimerkiksi rakentamisen aiheuttamat haitat luonnolle kompensoitaisiin jossakin toisaalla. Rakentaminenhan aiheuttaa aina muutoksia ja harmia ympäristölle. Ekologisen kompensaation käytäntö pyrkisi siihen, ettei ihmisen toiminnasta aiheutuisi nettomenetystä tai nettohävikkiä, vaan ennemminkin nettohyötyä. Tästä ajattelusta on käynnissä valtioneuvoston hanke, josta saamme tuloksia marraskuussa. Odotan lisätietoja mielenkiinnolla.

Meidän tulisi saada tieto ja huoli biodiversiteetin muutoksista paremmin esille. Tarvitaan lisää tietoa ja tiedonvälitystä. Tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat luontoa ja pitävät sen suojelua tärkeänä.

Toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden eteen voidaan tehdä myös urbaanissa ympäristössä. Kaupunkien kehityksessä olisi paljon mahdollisuuksia huomioida vaikutukset luontoon, myös tiiviissä keskustarakentamisessa.