Valikko 

Blogi

Järjestöt mukaan edistämään kotoutumista

Julkaistu 2.2.2016

Kokoomus julkaisi Turvan hakijasta Suomen rakentajaksi -asiakirjan, jossa esitetään listaus noin 30 toimenpiteestä, joilla turvapaikan saavien kotoutumista tulisi edistää. Kokoomuksen maahanmuuttotyöryhmän jäsenenä haluan työnteon ja koulutuksen lisäksi nostaa esiin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan potentiaalia.

Suomessa kotoutuminen on aikaisemminkin nojannut vahvasti vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan. Usein juuri vapaaehtoistoimijoiden avulla ja harrastusten kautta luodaan luontevia sosiaalisia suhteita kantaväestöön. Tälläkin hetkellä esimerkiksi monet urheiluseurat olisivat mielellään järjestämässä toimintaa turvapaikanhakijoille ja päätöksen jälkeen Suomeen jääville. Tämä potentiaali tulee saada hyödynnettyä. Siksi meidän on tärkeä turvata järjestöjen toimintaedellytykset sekä saada hyvät käytännöt tehokkaasti kiertoon.

Ympäristövaliokunnan jäsenenä korostan lisäksi toimenpidelistan asuntopoliittisia ehdotuksia.

Pula kohtuuhintaisista asunnoista on iso haaste muutenkin ja kasvavat maahanmuuttajamäärät toki lisäävät painetta entisestään. Asuntojen rakentamista tulee kohdistaa tietoisemmin sinne, missä suurin tarve on.

Kokoomus painottaa esityksessään hallituksen tarvitsevan lisäkeinoja edesauttaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista esimerkiksi normeja purkamalla. Erilaisten nopeasti rakennettavissa olevien asuntoratkaisujen tuottamista tulee mahdollistaa yhä paremmin.