Valikko 

Blogi

Lapsille ja nuorille lisää mahdollisuuksia harrastaa

Julkaistu 31.3.2017

 

Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei valitettavasti ole samanlaisia mahdollisuuksia harrastaa. Jokaiselle tulisi kuitenkin turvata mahdollisuus edes yhteen itselle tärkeään ja mielekkääseen harrastukseen, sillä harrastamisella tiedetään olevan monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Harrastukset edistävät hyvinvointia, oppimista ja yhteisöllisyyttä, luovat sosiaalisia suhteita ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Tällä viikolla julkistettiin opetusministerin asettaman työryhmän raportti, joka antaa konkreettisia esityksiä harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Näitä voidaan edistää laajasti juuri kunnissa. Erityisesti tarvitaan tekoja, joilla harrastusten jatkuvasti kasvavia kustannuksia saadaan hillittyä ja osallistumisen kynnystä madallettua.

 

Viime syksynä tein yhdessä Kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa valtuustoaloitteen niin sanotun Harrastustakuun toteuttamiseksi Turussa. Aloite on saanut positiivisen vastaanoton ja asiaa edistetään jo kovaa vauhtia sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Turussa on jo käytössä monia sellaisia palveluita, jotka vastaavat lasten ja nuorten harrastustarpeisiin monipuolisesti. Harrastamista on mahdollista kokeilla matalalla kynnyksellä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden järjestämissä erilaisissa harrastepajoissa ja kampanjoissa, ja esimerkiksi liikuntaseurojen kanssa tehdään tässä hyvää yhteistyötä.

Turun tekemät panostukset lasten ja nuorten vapaa-ajanpalveluihin on huomioitu myös valtion tasolla, ja Turulle myönnettiinkin valtakunnan suurin yksittäinen tuki Liikkuva koulu -hankeen kautta. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikuntaa lasten päivään ja tarjota maksutonta harrastetoimintaa koulupäivän yhteydessä. Koulu tavoittaa koko ikäluokan ja siksi koulujen kautta voidaan parhaiten varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa ja liikkua, sekä kehittää samalla tärkeitä perusliikuntataitoja.

Keskeinen tavoite on lisätä harrastusmahdollisuuksia nimenomaan koulupäivien yhteyteen. Kouluista tulisi luoda harrastamisen ”platformeja”, eli alustoja harrastamiselle, kuten työryhmäkin raportissaan esittää. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyön koordinointia ja valmiutta uudistaa toimintatapoja.

Liikkuva Koulu -hanke on lähtenyt Turussa käyntiin erittäin hyvin ja on hienoa nähdä, miten sitoutuneesti ja motivoituneesti sitä edistetään koulujen opettajien, sekä kovatasoisen ohjausryhmän voimin.  On todella tärkeää, että Turku jatkaa onnistuneesti aloitettua toimintaa myös myönnetyn hankerahoituksen päättyessä.

Keskeistä kaikessa toiminnassa on kuulla myös lasten ja nuorten omia toiveita. Kiinnostukset eri harrastuksia kohtaan muuttuvat ajan myötä, joten mieltymyksiä on tärkeä kartoittaa säännöllisesti erilaisten koululaiskyselyiden ja kuulemiskanavien tai vaikkapa harrastamista tukevien applikaatioiden kautta. Harrastamismahdollisuuksien täytyy olla monipuolisia niin harrastusten kuin niiden tasojen osalta.

Tilausta olisi erityisesti harrastemuotoiselle toiminnalle, jossa ei ole kilpailullisia ja tavoitteellisia elementtejä. Ollessani voimisteluliiton hallituksessa olin mukana kehittämässä nuorten harrastemuotoista toimintaa vahvasti kilpailu- ja huippu-painotteisen toiminnan rinnalle. Näitä mahdollisuuksia tulisi saada rutkasti lisää kaikkiin lajeihin, jotta harrastusmahdollisuuksia olisi tarjolla kaikille.