Valikko 

Blogi

Kulttuuripalveluiden arvo tunnistettava paremmin

Julkaistu 25.3.2017

 

Olen julkaissut tänään kulttuuriteesini: ”Tulevaisuuden kulttuurikunnat – Kokoomuslainen visio kuntien kulttuuritehtäviin”.

 

Mielestäni taiteella on arvo sinänsä ja se arvo tulisi tunnistaa. Lisäksi kulttuurilla on tutkitustikin positiivinen vaikutus hyvinvointiin. Monipuoliset kulttuuripalvelut ovat alueiden vetovoimatekijöitä ja kulttuuri myös työllistää. Keskustelussa kulttuurista tulisi huomioida laajemmin tämä kokonaisuus.

Esittelen teeseissäni 7 toimenpidettä, joilla kulttuuripalveluita voidaan kehittää kunnissa. Haastan ja kannustan uusia kuntapäättäjiä mukaan kulttuuritalkoisiin!

Kokoomus haluaa kulttuuripalveluiden olevan kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Esittämäni teesit tähtäävät siihen, että kulttuuri näkyisi yhä useamman kuntalaisen arjessa.

Tulevaisuudessa sivistyspalveluista vastaaminen nousee yhä keskeisempään rooliin kunnissa. Sivistyspalveluiden kokonaisuudessa merkittävä osa tehtävistä liittyy koulutukseen, mutta myös kulttuurilla on tärkeä rooli kunnan toiminnassa. Kulttuuripolitiikkaa ei mielestäni saa ajatella yksipuolisesti, vaan pitää ymmärtää kulttuurikentän laajuus ja monipuolisuus. Kokoomus sivistyspuolueena huolehtii siitä, että kulttuurin moninainen merkitys kunnissa tunnistetaan.

Kulttuurin valtionrahoitusuudistusta valmistellaan parhaillaan. Sen toivotaan tuovan kulttuurikentälle monia positiivisia muutoksia. VOS-uudistuksen myötä mahdollisuudet laajentaa kuntien kulttuuritarjontaa lisääntyvät. Mielestäni tässä yhteydessä on tärkeää käydä keskustelua kulttuurista kunnissa.