Valikko 

Blogi

Työllisyystavoite edellyttää yrittäjyysavauksia

Julkaistu 1.8.2016

 

Yleisellä tasolla keskusteltaessa iso osa poliitikoista nyökyttelee kiivaasti työelämän joustojen lisäämiselle ja työmarkkinoiden uudistamiselle. Uudistustyö onkin tarpeen, sillä nykyiset järjestelmämme heijastelevat mennyttä aikaa ja sopivat varsin huonosti tämän päivän työelämään. Silti konkreettiset ehdotukset ja avaukset tyrmätään suoralta kädeltä. Jo ennen varsinaista päätöksentekotilannetta kaikenlaisiin joustoihin ja uudistuksiin suhtaudutaan uskomattoman nihkeästi.

Paikallisen sopimisen lisäämisestä on Kokoomuksen aloitteesta puhuttu ainakin viime vaaleista asti. Silti SuomiAreenassa julkaistu kokoomuslainen työ- ja yrittäjyyspaketti – tai lähinnä sen sisältämä ehdotus lakisääteisen sunnuntaityön tuplakorvauksen siirtämisestä työpaikoilla tai työehtosopimuksissa neuvoteltavaksi, sai myrskyisän vastaanoton. Onko niin, että vaikka ehdotus paikallisen sopimisen lisäämisestä on jo sulateltu, ei vielä olla valmiita ottamaan vastaan keskustelunavauksia siitä, miten paikallista sopimista käytännössä voitaisiin lisätä? Sillä juuri siitähän tämäntyyppisissä ehdotuksissa pitkälti on kyse, keskustelunavauksista – ei suinkaan valmiista patenttiratkaisuista.

Uusia työpaikkoja syntyy vain yksityiselle sektorille, lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin – ja sinnekin ainoastaan, mikäli liiketoiminta on kannattavaa. Kokoomuksen yrittäjyyspaketin sisältämä ehdotus siirtää sunnuntailisistä sopiminen laista paikallisen sopimisen piiriin on yksi keino luoda joustoa ja kannustimia työmarkkinoille.

Samalla on tärkeä muistaa, että kaikki alat, saatika kaikki työpaikat, eivät ole samanlaisia. Esimerkiksi ravintola-alalla sunnuntailisien maksaminen voi tehdä sunnuntaikaupan kokonaan kannattamattomaksi ja yrittäjälle on parempi pitää liikkeensä suljettuna. Tämä ei ole kannustavaa yrittäjälle ja se vähentää myös työntekijälle mahdollisten viikkotuntien määrää.

Tavoite on siis saada nykyistä isompi joukko palkkatyön pariin. Niillä aloilla, joilla sunnuntailisien käyttö katsotaan perustelluksi, voitaisiin ne luonnollisesti säilyttää nykyiselläkin tasolla.

 

Jotta päätöksentekoon ylipäänsä päästään, täytyy jonkun tehdä ennakkoluulottomia avauksia ja herätellä keskustelua. Sunnuntailisistä sopiminen paikallisesti olikin vain yksi ehdotus lukuisten suurempien ja pienempien uudistusehdotusten joukossa, joita Kokoomuksen eduskuntaryhmän työryhmä julkaisi kokonaisen pamfletin verran. Kaikki muut yrittäjyyspaketin esitykset jäivät kuitenkin sunnuntailisiä koskevan huudon ja kritiikin alle. Mitä mieltä hallituskumppanimme ovat esimerkiksi asuntokaupan varainsiirtoveron poistosta, työeläkeläisten verottoman ansiotulon rajojen korotuksesta tai ulkomailta saapuvien huippuosaajien oleskelulupien käsittelyaikojen rajaamisesta? Nämä olivat yrittäjyyspakettia työstäneen työryhmän jäsenen, Juhana Vartiaisen esiin nostamia kärkiä SuomiAreenan esittelytilaisuudessa, jossa yrittäjyyspaketti julkaistiin.

Työllisyyden lisääminen sekä yrittäjyyden ja kasvumahdollisuuksien edistäminen ovat tulkintani mukaan keskeisimpiä syitä, joiden vuoksi Kokoomus on mukana nykyhallituksessa. Siksikin on luontevaa, että eduskuntaryhmästämme syntyy keskustelunavauksia ja konkreettisia ehdotuksia, joilla hallitusohjelman asettamiin tavoitteisiin voitaisiin päästä.

On helppoa kyseenalaistaa ja ampua alas idean asteella olevia ehdotuksia. Oikeastaan se on paljon helpompaa kuin niiden ideoiden synnyttäminen.  Työ- ja yrittäjyys -paketin ehdotukset ovat erimitallisia, osa valmiimpia toimeenpantaviksi ja osa edellyttää tarkempaa selvitystä, mutta ne ovat vilpittömiä avauksia suomalaisen yhteiskunnan, suomalaisen työn sekä kasvun ja yrittäjyyden kehittämiseksi.

 

 

 

Kolumni on julkaistu 21.7. Suomen Yrittäjien verkkosivuilla