Valikko 

Blogi

Skrämmer feminismen alltjämt?

Julkaistu 8.3.2016

I höstas talade jag flera gånger med kolleger som representerar olika partier om att det i politiken behövs nya infallsvinklar på jämställdhet och likställdhet. För några veckor sedan grundade jag Riksdagens Feministgrupp.

 

Omedelbart anmälde sig ett trettiotal riksdagsledamöter och assistenter med olika partitillhörighet. Många av dem sade sig ha saknat den här sortens samarbete och det fanns en tydlig beställning på jämställdhetsdebatt. Feministgruppen samlade Riksdagens feminister.

 

Samtidigt var det många som ställde sig frågande. Feminismen som term väcker fortfarande överraskande starka känslor. De negativa föreställningarna bottnar i förvridna uppfattningar som förknippar feminismen med hat och aggression, till och med manshat. Helt i onödan, eftersom feminismen behövs för raka motsatsen.

 

Målet för vår feministgrupp är enkelt. Vi främjar jämställdhet och likställdhet, vi arbetar för att riva begränsande könsnormer. Inget dess märkligare, inget dess mer skrämmande.

 

På sina håll har man också förvånat sig över att vi har män med i vår grupp. Här döljer sig faktiskt själva biffen i grejen. Tanken är att individens kön inte ska få vara en begränsande faktor, liksom inget annat heller. Alltså är det helt klart att Feministgruppen ska ha både män och kvinnor som medlemmar. Alla som vill främja likställdhet och icke-diskriminering är välkomna.

 

I många avseenden är Finland ett rätt jämställt land, men mycket finns kvar att göra. Mammor favoriseras vid skilsmässa, män vid rekrytering. Män marginaliseras, kvinnor gör det mesta av hushållsarbetet. Sexuella trakasserier och familjevåld är tyvärr vanliga företeelser i Finland.

 

Under sitt första verksamhetsår valde Riksdagens Feministgrupp att lägga tyngdpunkten vid att främja jämställdhet i arbetslivet. Målet är att till exempel kostnaderna för föräldraskap ska fördelas jämnare mellan föräldrarnas arbetsgivare. Detta förutsätter en jämnare fördelning av utnyttjade föräldraledigheter.

 

Ett mer jämlikt arbetsliv skulle vara till nytta för alla. Inte minst kan kunnandet utnyttjas mer effektivt om vi inte låser oss vid könsrelaterade förväntningar. Jämlikhet handlar emellertid inte bara om män och kvinnor. Feministerna motsätter sig all diskriminering.

 

När jag grundade gruppen valde jag medvetet att använda begreppet feminist. Jag vill skärpa jämställdhetsdebatten och skingra fördomarna kring feminismen. Ordet feminist syftar visserligen på femininitet, men feminismen har inte som mål att trygga endast kvinnornas rättigheter – utan allas rätt! Om du alltså tycker att var och en, oberoende av kön och andra faktorer, ska få leva som hen vill – kan du med gott samvete deklarera att du är feminist.

 

Saara-Sofia Sirén
Riksdagsledamot, Samlingspartiet

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser 2.2.2016