Valikko 

Blogi

Sirén edusti Suomea kehityskokouksessa Nairobissa

Julkaistu 1.12.2016

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén osallistui tällä viikolla korkean tason kokoukseen Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Global Partnership for Effective Development Cooperation –kokouksessa käsiteltiin kehityskumppanuuden tuloksellisuutta ja siihen osallistui kehitysyhteistyötoimijoita ympäri maailmaa. Mukana oli kehitysmaiden ja avunantajamaiden hallitusten edustajia sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin johtoa. Sirénin lisäksi Suomen delegaatioon kuului virkamiehiä ulkoministeriön kehityspoliittiselta osastolta.

Kokouksen painopisteenä oli naisten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja toimijaryhmien voimaannuttaminen.

”Naiset ja nuoret ovat keskeisiä toimijoita kestävässä kehityksessä. Heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantaminen on paitsi oikein, myös edellytys kestävälle kehitykselle,” Sirén painottaa.

 

Nairobin kokouksessa vahvistui käsitys siitä, että nuoria ympäri maailman huolestuttavat samat teemat: työttömyys, koulutusmahdollisuudet, maailman levottomuus sekä epätasa-arvo ja näköalattomuus.

”Käyttämissäni puheenvuoroissa korostin erityisesti nuorisovaikuttamisen linkkiä poliittiseen päätöksentekoon. Helposti nuorille luodaan näennäisiä vaikutusmahdollisuuksia, jotka ovat irrallaan varsinaisesta päätöksenteosta,” Sirén linjaa.

Naisten osalta poliittisen osallistumisen esteet ovat ensisijaisesti kulttuurikysymyksiä. Naisten osallistumista rajoittavat perinteet ja niiden rikkomiseen liittyvät ennakkoluulot.

”Näistä haasteista sain keskustella tapaamieni naisedustajien kanssa. Toisaalta kysymys on myös koulutustasoon liittyvistä esteistä. Esimerkiksi heikko lukutaito voi olla merkittävä kynnys osallistumiselle yhteisten asioiden hoitoon,” Sirén huomauttaa.

 

Toinen keskeinen Nairobin kokouksessa käsitelty kysymys liittyy parlamenttien rooliin kestävän kehityksen edistäjinä.

”On perusteltua pohtia, miten parlamentit voisivat nykyistä paremmin osallistua näiden kansainvälisten kysymysten edistämiseen. Parlamentaarikkojen keskinäisissä kokouksissa keskustelimme esimerkiksi verotuskäytännöistä ja yksityisen rahoituksen roolista kehitysyhteistyössä. Vakain kehitysrahoituksen lisäämisen tapa on vahvistaa kansallista rahoitusta esimerkiksi verotuksen kautta, mutta kehitys edellyttää myös yksityisiä toimijoita. Yhteistoimintaan tarvitaan läpinäkyvyyttä ja esimerkiksi raportointikäytännöissä parlamenteilla tulisi jatkossa olla vahvempi rooli,” Sirén toteaa.

Tämä teema on ollut vastikään esillä myös Suomessa. Sirén oli yksi aloitteen tekijöistä viime viikolla täysistunnossa käydyssä ajankohtaiskeskustelussa kestävän kehityksen edistämisestä eduskunnassa.

”Nairobissa esiin nousseet globaalit näkökulmat ja esimerkit antavat paljon lisää ajateltavaa tuohon Suomessa käytyyn keskusteluun, jonka jatkumista haluan edistää. Keskustelut ja alustukset täällä ovat vahvistaneet näkemystäni siitä, että kestävän kehityksen edistämisen täytyy näkyä nykyistä vahvemmin myös eduskuntatyössä. Olen muun muassa ehdottanut aiheesta selontekoa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden liittämistä budjetointiprosessiin,” Sirén lisää.

 

Lisätietoja:

Saara-Sofia Sirén

050 513 2051