Valikko 

Blogi

Yksinhuoltajaisien ja miesparien oikeus vanhempainpäivärahaan tulee huomioida sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä

Julkaistu 9.11.2016

 

Eduskunta kävi tiistaina 8.11. lähetekeskustelun sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta. Kyseessä on avioliittolain muutosten sisällyttäminen siihen liittyviin muihin lakeihin.

Lainsäädännöllä säädetään muun muassa siitä, kenellä on oikeus saada lapsen vanhemmuuteen liittyviä etuuksia. Tällä hetkellä lapsen isän osalta etuuksien edellytyksenä on, että mies on ollut avo- tai avioliitossa lapsen äidin kanssa. Tällöin lastaan yksin hoitavalla isällä (seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta), tai miesparilla ei ole lainkaan oikeutta vanhempainpäivärahoihin.

Tämä on selkeä epäkohta, joka on korjattava. Perheitä on erilaisia ja kaikilla vanhemmilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet hoitaa lastaan vanhempainpäivärahan turvin.

Asian valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriössä osallistunut monimuotoisten perheiden perhevapaita pohtinut työryhmä toi epäkohdan esille mietinnössään ja sen korjaus sisältyi lakiluonnoksen aiempaan versioon. Hallituksen lakiesityksestä maininta yksinhuoltajaisien ja miesparien oikeudesta vanhempainpäivärahaan on kuitenkin poistettu.

Tämä epäkohta tulisi kiireellisesti korjata nyt kun tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämiä muutoksia perhevapaita koskeviin lakipykäliin tehdään. Tilanne nykyisellään on eriarvoistava, sillä nämä perhemuodot jäävät nyt kokonaan perhevapaajärjestelmän ulkopuolelle.

 

Saara-Sofia Sirén

Jani Toivola

Jaana Pelkonen

Kansanedustajia ja Eduskunnan Feministiryhmän jäseniä