Valikko 

Blogi

Yhteistyöllä joustoja lapsiperheiden arjen palapeliin

Julkaistu 5.4.2017

 

Elämää pikkulapsiperheessä ei syyttä kutsuta ruuhkavuosiksi. Arjen organisoiminen pienten lasten kanssa on usein tarkkaan soviteltu palapeli, jossa yhden palasen hukkuminen saattaa aiheuttaa kiperiä tilanteita. Pienten lasten vanhemmat karkaavat herkästi politiikasta, järjestö- ja seuratyöstä, sillä työn ja perheen yhdistäminen yksinään voi täyttää arjen ja viedä kaiken käytettävissä olevan energian.

Viime syksynä oli murheellista huomata, että välttämättä yhteiskunta ei aina tue pienten lasten vanhempien mukanaoloa, vaan jopa suoranaisesti hankaloittaa sitä. Syksyn aikana tuli esille sellaisia tapauksia, joissa kunnallisen luottamustehtävän hoitamisesta saadut palkkiot oli tulkittu ansiotuloksi ja luottamustehtävän hoitaminen työksi, ja siten kokouspäiviltä oli maksettu vanhempainetuus minimimääräisesti. Osallistumisen esteitä, kuten esimerkiksi luottamustoimipalkkioiden vähentäminen vanhempainetuudesta, tulee aktiivisesti purkaa.

Ja voisimme tehdä enemmänkin. Löytää tapoja, joilla ruuhkavuosia eläviä voidaan kannustaa mukaan ja osallistumista tukea. Lapsiparkki kokoukseen tai osallistuminen Skypellä? Entä miten asenneilmapiirimme sallii vanhempien lapsineen osallistua yhteisön toimintaan? Tässäkin on varmasti parannettavaa.

Tapasimme tällä viikolla turkulaisia pienten lasten äitejä. Keskustelussa heidän kanssaan korostuivat tyypilliset lapsiperheitä kiinnostavat asiat. Perhepalveluiden laatu ja saavutettavuus, koulu kaikille hyvänä oppimisympäristönä, laadukas varhaiskasvatus ja riittävästi resursoitu päivähoito, sekä vapaa-ajanpalveluiden tarjonta Turussa. Erilaisia perheitä tuntui yhdistävän se, että lapsiperhearjen ja työn tai opiskeluiden yhdistäminen koetaan usein haasteeksi, ja erilaisiin elämäntilanteisiin ja –polkuihin toivottaisiin lisättävän vaihtoehtoja esimerkiksi perhevapaamallin uudistuksella, työn tekemisen uusilla muodoilla ja päivähoidon joustavuudella.

Annika Saarikko ja Saara-Sofia Sirén tapaamassa Turun Seudun Mameja

Pienten lasten vanhempia tarvitaan mukaan yhteisön toimintaan. Lapsiperheet ovat esimerkiksi tärkeitä kuntapalveluiden asiakkaita, joten on tärkeää saada heitä mukaan kertomaan kokemuksistaan ja tarpeistaan. Haaste lapsiperhelähtöisyyteen on julkisten palveluiden, työelämän, sekä järjestömaailman yhteinen.

 

Saara-Sofia Sirén,

kansanedustaja (kok)

 

Annika Saarikko,

kansanedustaja (kesk)