Valikko 

Blogi

Vanhempainvapaa ei saa olla este poliittiselle osallistumiselle

Julkaistu 30.6.2017

Eduskunnan naisverkosto on kerännyt 150 nimeä lakialoitteeseen, jossa ehdotetaan, että kunnallisesta luottamustoimesta saatava palkkio ei pienentäisi vanhempainpäivärahaa. Tällä hetkellä kokouspalkkiot leikkaavat vanhempainetuutta kokouspäivältä.

– Lakia täytyy muuttaa, sillä nykykäytäntö antaa pienten lasten vanhemmille viestin, että poliittinen osallistuminen ei ole suotavaa tai mahdollista. Vanhempainetuuksien leikkaus kohdistuu erityisesti naisiin, sillä naiset käyttävät valtaosan vanhempainvapaista. On hienoa, että niin moni kansanedustaja allekirjoitti aloitteen, toteaa eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Hanna Sarkkinen (vas.).

Naisverkoston mielestä pienten lasten vanhempia tulisi kannustaa nykyistä paremmin kunnallisten luottamustehtävien hoitamiseen. Aloitteessa esitetään muutosta sairausvakuutuslakiin siten, että kunnallisista ja tulevista maakunnallisista luottamustehtävistä maksettavia palkkioita ei huomioitaisi vanhempainpäivärahoja alentavana tulona.

– Poliittiseen toimintaan osallistuminen on jokaisen yhdenvertainen oikeus, eikä pienten lasten vanhempia saa asettaa tässä heikompaan asemaan. Kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden tarkoituksena on korvata tehtävään kuluvaa aikaa, ja siten mahdollistaa osallistuminen jokaiselle. On väärin, että luottamustoimen hoitamisesta aiheutuu vanhempainvapaalla olevalle taloudellista tappiota, toteaa aloitteen toinen allekirjoittaja Saara-Sofia Sirén (kok.).

Nykyisessä lainsäädännössä kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta maksettavat kokouspalkkiot on virheellisesti rinnastettu ansiotyöhön, joten kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen on pienentänyt vanhempainrahaa.

– Kuntapolitiikkaan osallistuminen ei ole rinnastettavissa ansiotyöhön. Kokouksia on satunnaisesti ja yleensä ilta-aikaan. Pienten lasten kanssa kotona oleminen ei välttämättä ole este luottamustehtävän hoitamiselle, ja pitäisi olla vanhempien itse arvioitavissa, haluavatko he hoitaa luottamustehtäviä vanhempainvapaalla ollessaan, Sarkkinen toteaa.

– Meillä ei ole varaa siihen, että pienten lasten vanhemmat eivät osallistuisi yhteisten asioiden suunnitteluun ja niistä päättämiseen. Heillä on arvokasta tietoa ja kokemusta kunnallisten palveluiden toiminnasta ja perheiden tarpeista. Pienten lasten vanhempien osallistuminen politiikkaan on varsin haastavaa arjen suunnittelua ja sitä pitäisi nimenomaan edistää ja helpottaa, eikä luoda tällaisia kannustinloukkuja, Sirén sanoo.

 

Eduskunnan naisverkosto koostuu kaikista eduskunnan 83 naiskansanedustajasta, sen toimintaa johtaa jokaisen puolueen edustajista koostuva työvaliokunta ja verkoston puheenjohtajuus vuorottelee kaikkien puolueiden kesken.

 

Jos kansanedustajan lakialoitteeseen kerätään yli 100 nimeä, on eduskunnan käytäntönä, että lakialoite saa perusteellisen käsittelyn valiokunnassa ja siitä laaditaan mietintö. Naisverkoston luovuttaa aloitteen tänään eduskunnassa klo 12.30 ministeri Mattilalle.

 

Lisätietoja:

 

Hanna Sarkkinen

p. 050 512 2606

 

Saara-Sofia Sirén

p. 050 513 2051