Valikko 

Blogi

Valtion tulee edistää yhdenvertaisuutta myös liikenteessä

Julkaistu 28.2.2017

Pari viikkoa sitten kuultiin, että saariston yhteysalusliikenteeseen kaavailtua maksukokeilua ei aloiteta. Päätöksestä iloittiin yli hallitus- oppositiorajojen. Ratkaisun taustalla vaikuttivat saaristolaisaktiivien, paikallisten edunvalvojien ja poliitikkojen käymä asiallinen keskustelu suoraan ministeriön ja ministerin kanssa.

Keskustelu saaristoliikenteen tulevaisuudesta ei kuitenkaan päättynyt tähän. Moni liikennejärjestelyiden kehittämistä koskeva kysymys on yhä avoinna. Erityisesti huolestuttaa esillä ollut ajatus siitä, että yhteysalusliikenne siihen liittyvine kustannuksineen siirtyisi valtiolta kokonaan uusien maakuntien vastuulle.

Liikenne- ja viestintäministeriön toiveena vaikuttaisi olevan luoda malli, jossa saaristoliikenne kumitetaan pois valtion liikennekartasta. Näin ollen valtiolla ei olisi jatkossa mitään vastuuta saaristoliikenteestä. Mielestämme saariston saavutettavuudesta tulisi kuitenkin huolehtia samoin kuin muidenkin Suomen kylien ja kolkkien.

Olemme ministeri Bernerin kanssa samaa mieltä siitä, että saaristolaisille pystytään tarjoamaan parhaat mahdolliset palvelut vain siten, että palveluja pyritään jatkuvasti kehittämään. Tässä kehittämistyössä valtion rooli on kuitenkin ratkaisevan keskeinen myös jatkossa.

Saaristoliikenteen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtäminen uusille maakunnille asettaisi maakunnat eriarvoiseen asemaan, sillä kustannukset nousisivat joidenkin maakuntien kohdalla toisia merkittävästi suuremmiksi. Varsinais-Suomi kantaisi yksin kohtuuttoman osuuden maksuista. Saariston yhteysalusliikenne tulee nähdä liikenneväylänä siinä missä muutkin, mikä tarkoittaa, että se on jatkossakin valtion rahoittamaa.

 

Saara-Sofia Sirén (kok)

Stefan Wallin (r)

 

Kansanedustajia ja saaristoasiain neuvottelukunnan jäseniä

 

 

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 28.2.2017