Valikko 

Blogi

Valtio takaamaan lainoja vähäpäästöisiin hankintoihin

Julkaistu 20.11.2020

Eduskunnan energiaremonttiryhmän puheenjohtajistona minä ja Atte Harjanne (vihr) olemme ehdottaneet, että valtio voisi taata kotitalouksien lainoja vähäpäästöisiin hankintoihin. Tämä kannustaisi kotitalouksia ilmastotavoitteita tukeviin hankintoihin, joiden mahdollistaminen on nyt kriittisen tärkeää. Valtion takauksen voisi saada esimerkiksi kodin energiaremontin tekemiseen.

Hallitusohjelman tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 vaatii vielä paljon konkreettisia tekoja. Valtion keskeisenä tehtävänä olisi luoda päästövähennyksiä edistäville investoinneille kannustava ympäristö. Yrityksiin kohdistuvien kannustimien ohella on huolehdittava yksityishenkilöiden kyvystä investoida vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

Kotitalouksien tekemiä investointeja on edistettävä merkittävästi, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan. Esimerkiksi liikenteen päästöjen puolittamisen on arvioitu vaativan sähköautokannan kasvattamista jopa 700 000 autoon vuoteen 2030 mennessä. Tällaisiin investointeihin kannustaminen on nyt kriittisen tärkeää.

Keskeinen este investoinneille on hankintahinta. Käyttökustannuksiltaan ilmastoystävälliset ratkaisut ovat itse asiassa tyypillisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä matalammat.

Haastetta kasvattaa se, ettei ilmastopäästöistä koituvia ongelmia ole nykyisellään hinnoiteltu riittävästi mukaan tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Tästä syystä fossiilienergiaan pohjaavat ratkaisut ovat vertailussa keinotekoisen edullisia.

Yhtenä ratkaisuna valtio voisi edistää päästövähennystavoitteita tukevia investointeja mahdollistamalla edullisimman lainan saamisen tällaisiin hankintoihin.

Lainaamisen voisi toteuttaa esimerkiksi niin, että valtio takaisi pankkien myöntämiä lainoja, jolloin investoijalle lankeavat korkokulut madaltuisivat merkittävästi.

Yleinen korkotaso on ollut jo pitkään historiallisen matalalla tasolla, joten päästövähennystavoitteita tukeville investoinneille olisi mahdollista taata edullista lainaa. Lainan maksuajan tulisi myös olla riittävän pitkä ja suhteutettu investoinnin takaisinmaksuaikaan.

Kotitalouksien ja yksityishenkilöiden ilmastoinvestointien edistäminen tukisi myös kansallisia työllisyys-, talous- ja ilmastotavoitteita. Päästöjen vähentämisen ohella uudet investoinnit toisivat työtä ja parantaisivat Suomen energiaomavaraisuutta vähentämällä fossiilisen tuontienergian tarvetta.

Olemme energiaremonttiryhmän puheenjohtajistona laatineet aiheesta toimenpidealoitteen.