Valikko 

Blogi

Vahvaa vesistöpolitiikkaa

Julkaistu 16.6.2023

Hallitusneuvottelut saatiin päätökseen parin kuukauden intensiivisten neuvotteluiden jälkeen. Oli kunnia saada olla mukana Kokoomuksen neuvottelijana. Toimin puheenjohtajana ympäristöjaostossa ja lisäksi neuvottelijana rakennetun ympäristön jaostossa. Vastuualueisiin kuului siis luontopolitiikka ja kiertotalous sekä asunto- ja liikennepolitiikka.

Hallitusohjelma on neuvotteluiden tulos ja täynnä kompromisseja. Parisatasivuisesta ohjelmasta löytyy jokaiselle varmasti linjauksia, joista olla samaa mieltä tai täysin eri mieltä. Kokonaisuus on neljän puolueen neuvottelijoiden yhteistyöllä kirjoitettu ja siihen on yhteisesti sitouduttu.

Petteri Orpon hallitusohjelmassa sitoudutaan vahvistamaan luonnon monimutoisuutta. Omasta neuvottelukokonaisuudesta nostan esille erityisesti vesistöt. Ohjelmassa on varsin vahvat kirjaukset koskien virtavesiä, vaelluskaloja sekä Saaristomerta.

Virtavesiä vapautetaan ja vaelluskalojen elinolosuhteita parannetaan. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea vesistöjen palauttamista niiden luonnontilaan. Vesilakia päivitetään ja vähämerkityksellisiä vesivoimaloita puretaan, mutta lisäksi tehdään yksi erittäin konkreettinen ja vaikuttava yksittäinen ympäristöteko: Hallituksen tavoitteena on vapauttaa Heinäveden Palokin kosket! Kyseessä olisi merkittävin Suomessa toteutettu padonpurku, jonka positiiviset vaikutukset niin luontoarvoihin kuin myös alueen matkailupotentiaaliin ovat todella suuret. Palokin koskien ennallistamista koskeva hallitusohjelmakirjaus on vahva viesti hallitukselta virtavesien ja vaelluskalojen puolesta.

Hallitusohjelmassa on oma kappaleensa myös Saaristomerta koskien. Teksti sisältää monipuolisesti konkreettisia kirjauksia Saaristomeren hyväksi. Kiertotaloudella voidaan ratkaista samanaikaisesti niin talouden, ilmaston kuin luontokadon haasteita. Samaan tapaan ravinnekierron edistäminen on keskeinen ratkaisu Saaristomeren pelastamisessa. Toimia kohdennetaan vaikuttavasti ravinnekiertoon, maaperän rakenteen parantamiseen sekä ravinteiden poistoon merestä. Hallitus edistää ravinnekiertoa teknologianeutraalisti. Ravinnekuormitusta vähennetään peltomaan rakennetta ja vesienhallintaa parantamalla. Viljelijöille halutaan antaa vaihtoehtoja valita itselleen parhaiten sopivia ratkaisuja maanparannusaineita koskien ja siksi ohjelmassa mainitaan kipsikäsittelyn rinnalla myös rakennekalkki ja kuituratkaisut. Kaikkinensa Saaristomeren valuma-alueella tapahtuvassa maataloudessa halutaan kiinnittää huomiota ravinnepäästöjen vähentämiseen.

Konkreettisia keinoja ovat myös lumenkaadon lopettaminen vesistöihin sekä alusten jätevesien purun kieltäminen Suomen aluevesillä. Tällä hetkellä rahtialukset voivat purkaa jätevesiään herkkään Saaristomereen. Lisäksi ohjelmasta löytyy kirjaukset jätevesien käsittelyä, tulvahaittojen ehkäisyä sekä öljyntorjuntavalmiutta koskien.