Valikko 

Blogi

Vaelluskalakantoja on kohennettava laajemmalla kalatalousvelvoitteella

Julkaistu 18.12.2018

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Sari Multala vaativat ripeitä toimia vaelluskalakantojen kohentamiseksi. Oikeusministeri Häkkäsen teettämässä selvityksessä tarkasteltiin, onko nykyisiin vesitalouslupiin mahdollista lisätä velvoitteita. Edustajat kiittävät ministeriä selvityksestä ja muistuttavat, että maassamme on runsaasti pien- ja minivesivoimaloita, jotka katkaisevat uhanalaisten vaelluskalojen elinkierron. Selvityksen mukaan näiden patojen velvoitteisiin voidaan puuttua.

Kansallisen kalatiestrategian, lohi- ja meritaimenstrategian sekä vuonna 2016 vuonna voimaan astuneen kalastuslain tarkoituksena on siirtää kalakantojen hoidon painopiste istutuksista kalojen luontaisen elinkierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Nykyinen vesilaki on kuitenkin hidastanut vaelluskalakantojen elpymistä, kun kalatalousvelvoitteet eivät ole koskeneet yleisesti pienempiä voimaloita.

”Merkityksensä menettäneet sadat pienet vesivoimapadot aiheuttavat usein kohtuutonta haittaa estäessään vaelluskalojen nousua. Suomen kaikista vesivoimalaitoksista jopa 40 prosenttia on 1 MW:n laitoksia. Suuresta lukumäärästään huolimatta ne tuottavat vain noin yhden prosentin vesivoimalla tuotettavasta sähköstä. Nykyaikaisten kalatalousvelvoitteiden on toteuduttava laajemmin”, kokoomusedustajat toteavat.

Tavoitteen toteutuminen edellyttää käytännössä kalateiden rakentamista, turhien vaellusesteiden purkamista ja kalastuksen sääntelyä. Kokoomusedustajat katsovatkin, että muutosten kustannuksia voitaisiin tukea esimerkiksi tilanteesta riippuvalla hanketuella.

”Kalastus on monelle suomalaiselle rakas harrastus ja suuri mahdollisuus matkailulle. Nykyisin monet kalastajat lähtevät Norjaan hyvien lohijokien äärelle. Meidän on purettava viimeistään nyt lainsäädännön hidasteet. Seuraava hallitus voisi harkita esimerkiksi pienten patojen romutuspalkkiota, jolla puretaan käytöstä poistuneita patoja sekä vähän energiaa tuottavia laitoksia vapaaehtoisuuden keinoin”, kokoomusedustajat päättävät.

 

Lisätietoja:

Saara-Sofia Sirén

Sari Multala