Valikko 

Blogi

Vaalirahoituksesta

Julkaistu 18.6.2015

Kansanedustajiksi valitut sekä varakansanedustajat jättävät maanantaihin mennessä vaalirahoitusilmoituksen. Muutama sana omasta ilmoituksestani.

 

Minulle on kaikkien vaalikampanjoideni osalta ollut alusta asti selvää, että haluan tehdä oman vaalirahoitukseni mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Kampanjani rahaliikenne on hoidettu taustayhdistykseni Airiston Kokoomus ry:n tilin kautta. En itse kuulu yhdistyksen hallitukseen, eikä minulla luonnollisesti ole mitään tilinkäyttöoikeuksia. Vaalirahoitusilmoitukseni on hoitanut ulkopuolinen tilitoimisto, Turun Tilikeskus Oy.

 

Kuten viime kerrallakin, ja kuten kampanjabudjeteissa monesti käy, lopullinen summa kasvoi jonkin verran alkuperäisestä suunnitelmasta. Lähdimme suunnittelemaan kampanjaa 15 000 – 20 000 euron budjetilla. Lähtöajatuksenani on, että maksan itse noin puolet kampanjasta ja toinen puoli pitäisi löytyä ulkopuolista tukea. Omalta osaltani pidin tärkeänä, että mukana on myös omaa panostustani. Lainaa en kuitenkaan vaalikampanjaa varten halunnut ottaa.

 

Kampanjan rahoitusta on vaikea ennakoida etukäteen. Minullekin ilmestyi vielä ihan vaalien kynnyksellä tukijoita, jotka halusivat auttaa kampanjakassaani rahallisella panostuksella. Arvioin sekä yksityisiltä, että yrityksiltä saamani tuen ennakkoon varsin varovaisesti, enkä osannut etukäteen ennakoida myöskään puolueyhdistyksiltä saamaani tukea. Lopussa nostin vielä omaakin rahoitusosuuttani. Vaikka budjettini oli selkeästi 2011 vaaleja pienempi, kasvoi se lopulta selkeästi suunniteltua suuremmaksi.  Olen kaikesta saamastani tuesta tosi kiitollinen! Kiitos kaikille tukijoille!

 

Vaalikampanjani rahoituksessa on laskettu yhteen kaikki kampanjatyölleni ja tukiyhdistykselleni osoitettu tuki. Kokonaissummassa on mukana myös kaikki ennen varsinaisen kampanja-ajan alkamista saadut tuet. Virallisestihan kampanja-aika oli 6 kuukautta ennen ja 2 viikkoa jälkeen vaalipäivän.

 

Rahoitus sisältää omia varojani 14000 euroa. Olen siirtänyt tämän tuen Airiston Kokoomuksen tilille kahdessa erässä: ensin 9000e  ja kampanjan loppuvaiheessa minulla oli mahdollisuus panostaa vielä 5000e, jolla saimme maksettua lisäpainokset vaalilehdestäni (otimme kaikkiaan kolme painosta, ahkera tiimini jakoi lehtiä nopeammin ja tehokkaammin, kuin osasin kuvitellakaan, kiitos!)

 

Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yli 7000 euroa. Yksityisiä lahjoituksia tuli kymmeniltä henkilöiltä! Niistä suurin osa on pieniä lahjoituksia ystäviltä, sukulaisilta ja tutuilta. Pienin lahjoitussumma oli 40 euroa ja suurin 1000 euroa.

 

Yrityksiltä saatua tukea rahoitukseni sisältää reilut 6000 euroa. Yhteensä kampanjaani tuki 10 yritystä. Pienin lahjoitus oli 170 euroa ja suurin 1490 euroa. Sekä yritysten, että yksityisten tuesta iso osa oli varainhankintaseminaarini lipunmyyntituloa.

 

Puolueyhdistyksien osalta sain tukea paikallisilta Kokoomusnaisilta sekä Kokoomusnuorilta. Kokoomus puolueena ei siis ole tukenut kampanjaani (ei toki tietääkseni muidenkaan). Puolueyhdistysten tuki hoidettiin kampanjalaskujani maksamalla.

 

Alle 1500 euron lahjoituksista ei tarvitse ilmoittaa lahjoittajaa, eikä mikään tai miltään taholta saamani tuki ylitä tätä rajaa.

 

Vaalikampanjani kuluihin on ohjeen mukaisesti laskettu yhteen kaikki varsinaisena kampanja-aikana syntyneet kulut. Toisin kuin ilmoituksen rahoitusosiossa, kuluissa on siis tosiaan huomioitu tukiyhdistyksen tilin tapahtumat ainoastaan lokakuulta toukokuun alkuun. Se, että rahoituslaskelmissa on huomioitu kuluja pidempi ajanjakso, selittää osaltaan sitä että lopulta ilmoituksessa rahoitus on kuluja suurempi.

 

Vaalirahoitukseni

Rahoitus:

– Omat varat 14000,00€

– Yksityiset lahjoitukset 7030,95€

– Yritysten lahjoitukset 6009,00€

– Puolueyhdistysten tuki 3243,00€

Rahoitus yhteensä: 30282,95€

 

Kulut:

– Vaalimainonta

Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet: 5324,44€

Muut viestintävälineet 3224,00€

Ulkomainonta 7572,8€

Vaalilehdet ja muu painettu materiaali 5836,68€
Mainonnan suunnittelu 1240,00€

 

– Vaalitilaisuudet 718,60€

 

– Muut kulut 2061,87€

(Muita kampanjani kuluja olivat esim. ilmapallot, tilavuokrat, pankin palvelumaksut)

 

Kulut yhteensä: 25978,27€

 

Koko vaalirahoitusilmoitukseni täällä.

 

EDIT 22.6.2015 klo 22.20:
Ilmoituksestani oli jäänyt puuttumaan kokonaan Facebook-mainonta. Se on nyt lisätty viralliseen ilmoitukseen (vielä ehti!). Tämä pääsi unohtumaan, koska toisin kuin kaikki muu kampanjan rahaliikenne, Facebook-mainonta meni suoraan omalta luottokortiltani. Sitä ei siis ole kierrätetty taustayhdistykseni kautta, vaan olen maksanut mainonnan suoraan itse. Näin ollen myöskään vaalirahoitusilmoitukseni laatineella tilitoimistolla ei ollut tästä kulusta tietoa. Facebook-mainontaan käytin kampanjan aikana yhteensä 1531,08 euroa. Tämä laskutettiin säännöllisin väliajoin suoraan Visalta, kaikkiaan yhdeksässä osassa.